Daltai na Gaeilge

Holidays

Daltaí Shop: Featured Item:

Irish Toasts & Proverbs - Some with Sound Files (In Irish & English)

Sláinte! Health!
Sláinte is táinte! Health and wealth!
Go dté tú an céad! Long life to you!
Go gcuire Dia an t-ádh ort! Best of luck to you!
Bail ó Dhia ort! God prosper you!
Go mairir an céad, is bliain chun aithrí! May you live to be one hundred, and a year for repentence!
Éire go Brách! Ireland Forever!
Seo mo sheal. This is my round.
Caith siar é agus ná lig aniar é! Toss it back and don't let it back up.
Scilidh fíon fírinne. Wine divulges truth.
Is milis fíon, ach is searbh a íoc. Wine is sweet buy paying for it is bitter.
Is giorra deoch na scéal. A drink is shorter than a story.
Nuair a bhíonn an fíon istigh, bíonn an ciall amuigh. When the wine is in(side), the sense is out(side).
Ní fearr bia ná ciall (agus níorbh fhearr riamh iad ná an deoch) Food is not better than sense (and they are never better then drink).
'Sé leigheas na póite ól arís. It is the cure of a hangover (to) drink again.
Déanann tart tart. Thirst makes (for) thirst.
Go dtuga Dia slán abhaile thú. May God bring you safely home.
Ní cheileann meisce rún. Drunkenness hides no secret[s].
Cibé cé olfhas 's é Domhnall a íocfhas. Whoever will drink, 'tis Domhnall will pay.

Return to home page.