Daltai na Gaeilge

Holidays

Daltaí Shop: Featured Item:

Lúireach Phádraig - St. Patrick’s Breastplate (In Irish & English)

Lúireach Breastplate
Críost liom Christ with me
Críost romham Christ before me
Críost i mo dhiaidh Christ behind me
Críost istigh ionam Christ in me
Críost fúm Christ beneath me
Críost os mo chionn Christ above me
Críost ar mo lámh dheas Christ on my right
Críost ar mo lámh chlé Christ on my left
Críost i mo luí dom Christ when I lie down
Críost i mo sheasamh dom Christ when I arise
Críost i gcroí gach duine atá Christ in the heart of everyone
ag cuimhneamh orm who thinks of me
Críost i mbéal gach duine Christ in the mouth of everyone
a labhráionn liom who speaks of me
Críost i ngach súil a fhéacann orm Christ in every eye that sees me
Críost i ngach cluas a éisteann liom. Christ in every ear that hears me.

Naomh Pádraig (ca 377)

Return to home page.