Daltai na Gaeilge

Holidays

Daltaí Shop: Featured Item:

U.S.A. National Anthem (In Irish !!! & English)

An Bhratach Gheal-Réaltach

The Star Spangled Banner

Ó abair an léir dhuit, le fáinne an lae, Oh, say can you see, by the dawn's early light,
An bhratach bhí 'n-airde le titim na hoíche? What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Tríd an chath bhí na riabha 's na réalta geal-ghlé, Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight,
Ag luascadh go huasal, 's ag miniú ar gcroí; O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
Is ar n-imeacht don ló, níor ghéill sí go deo, And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Ach a caorthinte ag pléascadh sna spéartha le gleo! Gave proof thru the night that our flag was still there!
Ó abair ' bhfuil an bhratach gheal-réaltach go síor Oh, say does that star-spangled banner yet wave
Os cionn tír na gcróga is talamh na saor? O'er the land of the free and the home of the brave.
Ar an trá thall, go doiléir 'lar ceonna na dtonn, On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Tá slua bord Shaesan go gruma 'na luí; Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
Cad é siud ar an ard thuas, ag luascadh anonn What is that which the breeze, o'er the towering steep,
Is á cheilt is á thaispeáint, 'réir athrú na gaoithe? As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
'Nois tá solas na gréin' ag lonnradh air go tréan! Now it catches the gleam of the morning's first beam,
'Nois is léir dhom a scáile sa toinn - féach í féin! In full glory reflected now shines in the stream:
'Sí an bhratach gheal-réaltach, go raibh sí go síor 'Tis the star-spangled banner! Oh long may it wave
Os cionn tír na gcróga is talamh na saor! O'er the land of the free and the home of the brave.
Is cad d'éirigh don drong a thug mionna go teann, And where is that band who so vauntingly swore
Go bhfágfadh gan tír sinn gan áras 'na sheasamh, That the havoc of war and the battle's confusion,
Is go dtabharfaidís léan leo, is leatrom is lann? A home and a country should leave us no more!
Ó! Do scrios a gcuid fola rian gránna a gcosa: Their blood has washed out of of their foul footsteps' pollution.
Níl cara ná cáil ag fealltóir na tráill, No refuge could save the hireling and slave'
San uaigneas, san uaigh, níl a bhfoscadh le fáil! From the terror of flight and the gloom of the grave:
'S tá an bhratach gheal-réaltach go buacach go síor And the star-spangled banner in triumph doth wave
Os cionn tír na gcróga is talamh na saor! O'er the land of the free and the home of the brave.
Gurab amhlaidh go brách, nuair sheasfaidh na laoich, Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Idir shlua na namhad is áras a gcloinne; Between their loved home and the war's desolation!
'S go raibh altú is glóir d'Athair Bua is Sith, Blest with victory and peace, may the heav'n rescued land
Thug dúiche uaidh féin dúinn, go deireadh na cruinne! Praise the Power that hath made and preserved us a nation.
Beidh rath ar an Neart, mar tá linn-ne an Ceart, Then conquer we must, when our cause it is just,
Is tá dóchas ár gcroí ar Dhia na bhFeart! And this be our motto: "In God is our trust."
'S beidh an bhratach gheal-réaltach go buach go síor And the star-spangled banner in triumph shall wave
Os cionn tír na gcróga is talamh na saor! O'er the land of the free and the home of the brave.

Return to home page.