Molloy College

Molloy College

Cathy Muscente1000 Hempstead AvenueRockville Center, NY 11571
(516) 323-4710cmuscente@molloy.edu

ADVENTURES IN GAELIC / CERTIFICATE PROGRAM IN IRISH LANGUAGE & GAELIC CULTURE AT MOLLOY COLLEGE

Is féidir libh clárú le aghaidh bhur ranga anois ag:
You can register for your class now at:

http://alumni.molloy.edu/s/869/index.aspx?sid=869&gid=1&pgid=470

Tá clár ár ranganna 7 seomranna ranga ag:
Our list of classes & classrooms is at:

http://irishtribes.com/molloy.html (A mhúinteoirí, mar atá a fhios agaibh, is dréacht é seo.)

Freisin, beidh rang comhrá againn ar a 10:30 r.n. dóibh siúd a bhí i Leibhéal a 8 ar a 9 r.n.
Also, we’ll have a conversation class for those who were in Level 8 at 9AM.

Más é bhur dtoil é, roinnigí é sé ar mheáin sóisalta le bhur muintireacha 7 bhur gcairde.
Please share this on social media with your family and friends.

Non-Credit available.

Contact the School for more information.