Irish Arts Center

Irish Arts Center

Irish Arts Center553 West 51st StreetNew York, NY 10019
  

Beidh an téarma nua ag tosnú go luath ag an Irish Arts Center i gCathair Nua-Eabhrac. Don téarma seo, beidh gach cúrsa Gaeilge ar siúl ar líne, mar gheall na srianta Covid-19. Beidh cúrsaí againn ag 5 leibhéal.

Tuilleadh eolais: https://irishartscenter.org/classes

 

The new term will be starting soon at the Irish Arts Center in New York City. For this term, all Irish language classes will be held on line, due to the Covid-19 restrictions. We are offering courses at 5 levels.

For more details: https://irishartscenter.org/classes

Non-Credit available.

Contact the School or Teacher for more information.

Molloy College

Molloy College

Cathy Muscente1000 Hempstead AvenueRockville Center, NY 11571
(516) 323-4710cmuscente@molloy.edu

ADVENTURES IN GAELIC / CERTIFICATE PROGRAM IN IRISH LANGUAGE & GAELIC CULTURE AT MOLLOY COLLEGE

Is féidir libh clárú le aghaidh bhur ranga anois ag:
You can register for your class now at:

http://alumni.molloy.edu/s/869/index.aspx?sid=869&gid=1&pgid=470

Tá clár ár ranganna 7 seomranna ranga ag:
Our list of classes & classrooms is at:

http://irishtribes.com/molloy.html (A mhúinteoirí, mar atá a fhios agaibh, is dréacht é seo.)

Freisin, beidh rang comhrá againn ar a 10:30 r.n. dóibh siúd a bhí i Leibhéal a 8 ar a 9 r.n.
Also, we’ll have a conversation class for those who were in Level 8 at 9AM.

Más é bhur dtoil é, roinnigí é sé ar mheáin sóisalta le bhur muintireacha 7 bhur gcairde.
Please share this on social media with your family and friends.

Non-Credit available.

Contact the School for more information.