Autonomous Form – Samples

Réimniú
Conjugation

Samplaí
Examples

A

2

Athraítear na bindealáin chuile lá. The bandages are changed every day.

(Present) Ní athraítear … An athraítear …? Nach n-athraítear …?

B

1

Buailtear an brat le bata adhmaid. The carpet is beaten with a wooden stick.

(Present) Ní bhuailtear … An mbuailtear …? Nach mbuailtear …?

C

2

Codlaíodh an oíche amuigh faoin spéir. The night was slept under the open sky. 

(Past) Níor codlaíodh … Ar codlaíodh …? Nár codlaíodh …?

D

2

Dúiseofar sa leaba mhí-cheart amárach Somebody will awaken in the wrong bed tomorrow. 

(Future) Ní dhúiseofar … An ndúiseofar …? Nach ndúiseofar …?

E

2

Déireofaí ina h-onóir, cinnte. Somebody would rise in her honor, surely.

(Conditional) Ní éireofaí … An éireofaí …? Nach n-éireofaí …?

F

1

Fágadh na prátaí lofa sa ngort. The rotten potatoes were left in the field. 

(Past) Níor fágadh … Ar fágadh …? Nár fágadh …?

G

1

Glanfar an t-iasc ar ball. The fish will be cleaned (gutted) in awhile.

(Future) Ní ghlanfar … An nglanfar …? Nach nglanfar …?

I

2

Inseofar scéalta scanrúla Oíche Shamhna. Scary stories will be told on Halloween.

(Future) Ní inseofar … An inseofar …? Nach n-inseofar …?

L

2

Labhraítí an Ghaeilge ar fud na tíre. Irish used to be spoken throughout the country.

(Past Habitual) Ní labhraítí … An labhraítí …? Nach labhraítí …?

M

2

Mharófaí an fealltóir fuafar. Somebody would kill the loathsome traitor.

(Conditional) Ní mharófaí … An marófaí …? Nach marófaí …?

N

1

Nífí siad murach an easpa uisce. They would be washed but for the lack of water.

(Conditional) Ní nífí … An nífí …? Nach nífí …?

O

1

Ólfar deoch shláinte anseo anocht. A healing potion will be drunk here tonight. 

(Future) Ní ólfar … An ólfar …? Nach n-ólfar …?

P

1

Póstar sa séipéal gach seachtain. Somebody gets married in the chapel every week.

(Present) Ní phóstar … An bpóstar …? Nach bpóstar …?

R

1

Rití chun fógartha a thabhairt. Somebody used to run to give a warning.

(Past Habitual) Ní rití … An rití …? Nach rití …?

S1

1

Sheastaí siad le balla. They used to be stood against the wall.

(Past Habitual) Ní sheastaí … An seastaí …? Nach seastaí …?

S2

1

Sroichfí an cuspóir le pleanáil. The goal could be attained with planning.

(Conditional) Ní shroichfí … An sroichfí …? Nach sroichfí …?

S3

2

Smaoinítí go raibh adharca orthu. It used to be thought that they had horns.

(Past Habitual) Ní smaoinítí … An smaoinítí …? Nach smaoinítí …?

T

1

Taispeánadh a phas don oifigeach. His passport was shown to the officer.

(Past) Níor taispeánadh … Ar taispeánadh …? Nár taispeánadh …?

U

2

Ullmhaíodh dinnéar ar a seacht a chlog. Dinner was prepared at seven o’clock.

(Past) Ní ullmhaíodh … An ullmhaíodh …? Nach n-ullmhaíodh …?