Future Tense – Examples


Future Tense – Regular Verbs
Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 Athróidh Deirdre dath a cuid gruaige. Deirdre will change the color of her hair.

Ní athróidh sí… An athróidh sí…? Nach n-athróidh sí…?
B 1 Buailfidh Eilís an bithiúnach. Eilís will beat the scoundrel.

Ní bhuailfidh sí… An mbuailfidh sí…? Nach mbuailfidh sí…?
C 2 Codlóidh Cáit sa gcoill leis na h-ainmhithe fiáine. Cáit will sleep in the forest with the wild animals.

Ní chodlóidh sí… An gcodlóidh sí…? Nach gcodlóidh sí…?
D 2 Dúiseoidh Cóilín óna néal codlata le gairid. Cóilín will soon awaken from his snooze.

Ní dhúiseoidh sé… An ndúiseoidh sé…? Nach ndúiseoidh sé…?
E 2 Éireoidh Stiofán as a phost amárach. Stiofán will quit (resign from) his job tomorrow.

Ní éireoidh sé… An éireoidh sé…? Nach n-éireoidh sé…?
F 1 Fágfaidh Bríd a bábóg sa gcliabhán. Bríd will leave her doll in the cradle.

Ní fhágfaidh sí… An bhfágfaidh sí…? Nach bhfágfaidh sí…?
G 1 Glanfaidh an t-arm na daoine ó na sráideanna. The army will clear the people from the streets.

Ní ghlanfaidh sé… An nglanfaidh sé…? Nach nglanfaidh sé…?
I 2 Inseoidh Barra scéal draíochta eile dúinn. Barra will tell us another enchanting story.

Ní inseoidh sé… An inseoidh sé…? Nach n-inseoidh sé…?
L 2 Labhróidh Seán leis na cailíní go léir. Seán will speak to all of the girls.

Ní labhróidh sé… An labhróidh sé…? Nach labhróidh sé…?
M 2 Maróidh Conor an rógaire a ghoid an clog. Conor will kill the rogue who stole the clock.

Ní mharóidh sé… An maróidh sé…? Nach maróidh sé…?
N 1 Nífidh Síle a cuid éadaigh bhréain san abhainn. Síle will wash her filthy clothes in the river.

Ní nífidh sí… An nífidh sí…? Nach nífidh sí…?
O 1 Ólfaidh Dracúla d’fhuil anocht. Dracúla will drink your blood tonight.

Ní ólfaidh sé… An ólfaidh sé…? Nach n-ólfaidh sé…?
P 1 Pósfaidh Daithí an cailín álainn. Daithí will marry the beautiful girl.

Ní phósfaidh sé… An bpósfaidh sé…? Nach bpósfaidh sé…?
R 1 Rithfidh Clár chun fios a chur ar na gardaí. Clár will run to get (send for) the police.

Ní rithfidh sí… An rithfidh sí…? Nach rithfidh sí…?
S1 1 Seasfaidh muid le chéile i gcoinne an namhaid. We will stand together against the enemy.

Ní sheasfaidh muid… An seasfaidh muid…? Nach seasfaidh muid…?
S2 1 Sroichfidh Cinaed na flaithis romhainn. Cinaed will reach heaven before us.

Ní shroichfidh sé… An sroichfidh sé…? Nach sroichfidh sé…?
S3 2 Smaoineoidh Roibeárd fúithi an oíche ar fad. Roibeárd will think about her all night long.

Ní smaoineoidh sé… An smaoineoidh sé…? Nach smaoineoidh sé…?
T 1 Taispeánfaidh Rath a hata nua dena cairde. Rath will show her new hat to her friends.

Ní thaispeánfaidh sí… An dtaispeánfaidh sí…? Nach dtaispeánfaidh sí…?
U 2 Ullmhóidh Cailín cluichí oideasacha daoibh. Cailín will prepare educational games for you.

Ní ullmhóidh sí… An ullmhóidh sí…? Nach n-ullmhóidh sí…?