Present Tense – Examples

Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 Athraíonn Uaitéar a phleananna go minic. Uaitéar often changes his plans.

Ní athraíonn sé… An athraíonn sé…? Nach n-athraíonn sé…?
B 1 Buaileann Beatha madraí dána. Beatha strikes (beats) bad dogs.

Ní bhuaileann sí… An mbuaileann sí…? Nach mbuaileann sí…?
C 2 Codlaíonn Greag i gcró na móna. Greag sleeps in the turf shed.

Ní chodlaíonn sé… An gcodlaíonn sé…? Nach gcodlaíonn sé…?
D 2 Dúisíonn Treasa go moch ar maidin. Treasa awakes early in the morning.

Ní dhúisíonn sí… An ndúisíonn sí…? Nach ndúisíonn sí…?
E 2 Eiríonn Caoimhín leis an ngrian gach lá. Caoimhín arises at sunrise every day.

Ní éiríonn sé… An éiríonn sé…? Nach n-éiríonn sé…?
F 1 Fágann Crios a naionán sna siopaí. Crios leaves her infant in the shops.

Ní fhágann sí… An bhfágann sí…? Nach bhfágann sí…?
G 1 Glanann Máirín a coinsias sa séipéal. Máirín clears (cleans) her conscience in the chapel.

Ní ghlanann sí… An nglanann sí…? Nach nglanann sí…?
I 2 Insíonn Liam bréaga dúinn chomh minic is féidir leis. Liam tells us lies as often as he can.

Ní insíonn sé… An insíonn sé…? Nach n-insíonn sé…?
L 2 Labhraíonn Muiris leis na mairbh san oíche. Muiris speaks to the dead at night.

Ní labhraíonn sé… An labhraíonn sé…? Nach labhraíonn sé…?
M 2 Maraíonn Ethel í fhéin leis an ól gan stad. Ethel ceaselessly kills herself with drink.

Ní mharaíonn sí… An maraíonn sí…? Nach maraíonn sí…?
N 1 Níonn Seosamh a choróin gach lá. Seosamh washes his crown every day.

Ní níonn sé… An níonn sé…? Nach níonn sé…?
O 1 Ólann Éamonn a phiontaí go sciobtha. Éamonn drinks his pints quickly.

Ní ólann sé… An ólann sé…? Nach n-ólann sé…?
P 1 Pósann Bairbe fear nua gach re bliain. Bairbe marries a new man every year.

Ní phósann sí… An bpósann sí…? Nach bpósann sí…?
R 1 Ritheann Sóisear ar nós na gaoithe. Sóisear runs like the wind.

Ní ritheann sé… An ritheann sé…? Nach ritheann sé…?
S1 1 Seasann an ghruaig ar cheann Thomáis. Thomas’ hair stands on end.

Ní sheasann sí… An seasann sí…? Nach seasann sí…?
S2 1 Sroicheann Mollaí pointe áirithe. Mollaí reaches a certain point.

Ní shroicheann sí… An sroicheann sí…? Nach sroicheann sí…?
S3 2 Smaoiníonn Pádraig tamaillín faoi. Pádraig thinks about it for a while.

Ní smaoiníonn sé… An smaoiníonn sé…? Nach smaoiníonn sé…?
T 1 Taispeánann buachaillí a ngliomaigh d’Eibhlín. Boys show their lobsters to Eibhlín.

Ní thaispeánann siad… An dtaispeánann siad…? Nach dtaispeánann siad…?
U 2 Ullmhaíonn Pádraigín deochanna nimhiúla dúinn. Pádraigín prepares poisonous drinks for all of us.

Ní ullmhaíonn sí… An ullmhaíonn sí…? Nach n-ullmhaíonn sí…?