Present Tense – Examples

Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A2Athraíonn Uaitéar a phleananna go minic. Uaitéar often changes his plans.

Ní athraíonn sé…An athraíonn sé…?Nach n-athraíonn sé…?
B1Buaileann Beatha madraí dána. Beatha strikes (beats) bad dogs.

Ní bhuaileann sí…An mbuaileann sí…?Nach mbuaileann sí…?
C2Codlaíonn Greag i gcró na móna. Greag sleeps in the turf shed.

Ní chodlaíonn sé…An gcodlaíonn sé…?Nach gcodlaíonn sé…?
D2Dúisíonn Treasa go moch ar maidin. Treasa awakes early in the morning.

Ní dhúisíonn sí…An ndúisíonn sí…?Nach ndúisíonn sí…?
E2Eiríonn Caoimhín leis an ngrian gach lá. Caoimhín arises at sunrise every day.

Ní éiríonn sé…An éiríonn sé…?Nach n-éiríonn sé…?
F1Fágann Crios a naionán sna siopaí. Crios leaves her infant in the shops.

Ní fhágann sí…An bhfágann sí…?Nach bhfágann sí…?
G1Glanann Máirín a coinsias sa séipéal. Máirín clears (cleans) her conscience in the chapel.

Ní ghlanann sí…An nglanann sí…?Nach nglanann sí…?
I2Insíonn Liam bréaga dúinn chomh minic is féidir leis. Liam tells us lies as often as he can.

Ní insíonn sé…An insíonn sé…?Nach n-insíonn sé…?
L2Labhraíonn Muiris leis na mairbh san oíche. Muiris speaks to the dead at night.

Ní labhraíonn sé…An labhraíonn sé…?Nach labhraíonn sé…?
M2Maraíonn Ethel í fhéin leis an ól gan stad. Ethel ceaselessly kills herself with drink.

Ní mharaíonn sí…An maraíonn sí…?Nach maraíonn sí…?
N1Níonn Seosamh a choróin gach lá. Seosamh washes his crown every day.

Ní níonn sé…An níonn sé…?Nach níonn sé…?
O1Ólann Éamonn a phiontaí go sciobtha. Éamonn drinks his pints quickly.

Ní ólann sé…An ólann sé…?Nach n-ólann sé…?
P1Pósann Bairbe fear nua gach re bliain. Bairbe marries a new man every year.

Ní phósann sí…An bpósann sí…?Nach bpósann sí…?
R1Ritheann Sóisear ar nós na gaoithe. Sóisear runs like the wind.

Ní ritheann sé…An ritheann sé…?Nach ritheann sé…?
S11Seasann an ghruaig ar cheann Thomáis. Thomas’ hair stands on end.

Ní sheasann sí…An seasann sí…?Nach seasann sí…?
S21Sroicheann Mollaí pointe áirithe. Mollaí reaches a certain point.

Ní shroicheann sí…An sroicheann sí…?Nach sroicheann sí…?
S32Smaoiníonn Pádraig tamaillín faoi. Pádraig thinks about it for a while.

Ní smaoiníonn sé…An smaoiníonn sé…?Nach smaoiníonn sé…?
T1Taispeánann buachaillí a ngliomaigh d’Eibhlín. Boys show their lobsters to Eibhlín.

Ní thaispeánann siad…An dtaispeánann siad…?Nach dtaispeánann siad…?
U2Ullmhaíonn Pádraigín deochanna nimhiúla dúinn. Pádraigín prepares poisonous drinks for all of us.

Ní ullmhaíonn sí…An ullmhaíonn sí…?Nach n-ullmhaíonn sí…?