Food & Drink Terms

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

an t-arán

the bread
an t-im
the butter
subh
jam
siúcra
sugar
salann
salt
piobar
pepper
citseap
ketchup
an fheoil
the meat
na pónairí
the beans
na glasraí
the vegetables
an ubh
the egg
na huibheacha
the eggs
an t-anraith
the soup
toradh
fruit
an t-oráiste
the orange
an t-úll
the apple
tráta
tomato
milseáin
sweets
císte
cake
císte milis
sweet cake
an t-uisce
the water
bainne
milk
tae
tea
caife
coffee
Is maith an t-anlann an t-ocras.
Hunger is a good sauce.
An bhfuil ocras ort?
Are you hungry?
Níl. Ach tá tart orm.
No, but I am thirsty.
Cuir chugam an siúcra,
le do thoil.
Pass me the sugar, please.
An bhfuil spúnóg agat? Tá. (Níl.)
Do you have a spoon? Yes. (No.)
Agus cuir chugam an bainne, le do thoil.
And pass the milk, please.
An bhfuil gabhlóg agus scian agat?
Do you have a fork and knife?
Cá bhfuil an salann?
Where is the salt?
Tabhair dom an t-uisce,
le do thoil.
Give me the water, please.
An maith leat beoir?
Do you like beer?
Is maith liom.
I like it.
Ní maith liom.
I do not like it.
Is fearr liom beoir.
I prefer beer.
Is fuath liom fíon.
I hate wine.
Is breá liom caife.
I love coffee.
Ar mhaith leat cupán tae?
Would you like a cup of tea? (Literally: Would a cup of tea be good with you?)
Ba mhaith liom.
Yes. (Literally: It would be good with me.)
Níor mhaith liom.
No. (Literally: It would not good with me.)
An ólann tú sú oráiste?
Do you drink orange juice?
Ólaim.
Yes. (Literally: I drink…)
Ní Ólaim.
No. (Literally: I do not drink…)
An itheann tú císte?
Do you eat cake?
Ithim.
Yes. (Literally: I eat…)
Ní ithim.
No. (Literally: I do not eat…)
Tá an bia go han-mhaith.
The food is very good.
Bhí na béilí ar fheabhas.
The meals were excellent.
An mbeidh cupán tae (caife) agat?
Will you have a cup of tea (coffee)? (Literally: Will there be a cup of tea [coffee] at you?)
Beidh, go raibh maith agat.
Yes, thank you. (Literally: There will be a cup of tea [coffee] at me. May goodness be at you.)
Ní bheidh.
No. (Literally:: There will not be a cup of tea [coffee] at me.)

For more yes-or-no questions and answers, plus a note on the grammar of yes-or-no questions and answers see the page on irregular verbs.