In the Class Room

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Rang

Class
Tar isteach.

Come in.
Suí síos.

Sit down.
An dtuigeann tú?

Do you understand?
Tuigim.

I understand.
Ní thuigim.

I do not understand.
An bhfuil a fhios agat?

Do you know? (A fact, not a person.)
Tá a fhios agam.

I know.
Níl a fhios agam.

I do not know.
Conas a dearfá
_________ as Gaeilge?

How do you say
_________ in Irish?
Bain triail as.

Try it.
Abair go mall é, ma’s é do thoil é.

Say it slowly, please

Other Rooms & Places

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

For-halla
Entrance way
Seomra suí
Sitting room
Cistin
Kitchen
Halla
Hall
Séipéal
Chapel
Seomra bia
Dining room
Teach an Phobail
Church (Catholic)
Leabharlann
Library

Personal Information

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cá bhuil tú i do chónaí?
Where do you live?
Tá mé i mo chónaí i bPhiladelphia.
I live in Philadelphia.
Cén post atá agat?
What job do you have?
Is dalta mé.
I am a student.
Is múinteoir mé.
I am a teacher.
Is tábhairneoir mé.
I am a bartender. (publican)
Is adhlacóir mé.
I am an undertaker.

Pleasantries

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Ma’s é do thoil é.
Please.
Le do thoil.
Please.
Go raibh maith agat.
Thank you.
Tá fáilte romhat.
You’re welcome.
Ná habair é.
Don’t mention it.
Dia linn.
God bless you. (After a sneeze)
Buíochas le Dia.
Thank God.
Gabh mo leithscéal.
Excuse me.
Cén fáth?
Why?
B’fhéidir.
Maybe.
Bí ciúin.
Be quiet.
Is dóigh liom.
I suppose.
Is cuma liom.
I don’t care.
Maith go leor.
Good enough / O.K.
Go n’éirí an t-ádh leat.
Good luck!