Personal Information

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cá bhuil tú i do chónaí?
Where do you live?
Tá mé i mo chónaí i bPhiladelphia.
I live in Philadelphia.
Cén post atá agat?
What job do you have?
Is dalta mé.
I am a student.
Is múinteoir mé.
I am a teacher.
Is tábhairneoir mé.
I am a bartender. (publican)
Is adhlacóir mé.
I am an undertaker.

Pleasantries

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Ma’s é do thoil é.
Please.
Le do thoil.
Please.
Go raibh maith agat.
Thank you.
Tá fáilte romhat.
You’re welcome.
Ná habair é.
Don’t mention it.
Dia linn.
God bless you. (After a sneeze)
Buíochas le Dia.
Thank God.
Gabh mo leithscéal.
Excuse me.
Cén fáth?
Why?
B’fhéidir.
Maybe.
Bí ciúin.
Be quiet.
Is dóigh liom.
I suppose.
Is cuma liom.
I don’t care.
Maith go leor.
Good enough / O.K.
Go n’éirí an t-ádh leat.
Good luck!

Bed & Bath

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cá bhfuil mo sheomra leapa?

Where is my bedroom?
Tá sé thuas an staighre.

It is upstairs.
Cé atá i mo leaba?

Who is in my bed?
Tá Mollaí i do leaba, an créatúr bocht.

Mollaí is in your bed, the poor creature.
Tá an leaba briste.

The bed is broken.
Tá an piliúr ró-bhog.

The pillow is too soft.
Tá an blaincéad garbh.

The blanket is rough.
Tá an t-urlár fuar.

The floor is cold.
Tá na ballaí ag éisteacht.

The walls are listening.
Tá na fuinneoga salach.

The windows are dirty.
Las an solas.

Put on the light.
Oíche mhaith. (Standard)

Oíche mhaith. (Ulster)

Good night.
Codladh sámh.

Sleep well.
…ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ…

…ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ…
Dia duit ar maidin.

Good morning.
Cá bhfuil teach an asail? (slang)

Where is the men’s room?
Cá bhfuil an leithreas?

Where is the bathroom/toilet?
Tá Máire ag ní a gruaige.

Máire is washing her hair.
Cá bhfuil mo chíor agus mo scuab?

Where is my comb and my brush?
Tá Órla ag ithe na gallúnaí.

Órla is eating the soap.
Tá Síle ag ní a fiacla le taos fiacal.

Síle is cleaning her teeth with toothpaste.
Tá Pádraigín ag glacadh cithfholctha sa ndorchadas.

Pádraigín is taking a shower in the dark.

Dishes, Cutlery, Furniture

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

an ghloine
the glass
crúsca

jug
crúiscín

jug (small)
cupán

cup
fo-chupán

saucer
sásar

saucer
buidéal

bottle
babhla

bowl
pláta

plate
sáspan

saucepan
scian

knife
forc

fork
spúnóg

spoon
an chiaróg dhubh

the cockroach
bord

table
cathaoir

chair