Personal Information

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cá bhuil tú i do chónaí?
Where do you live?
Tá mé i mo chónaí i bPhiladelphia.
I live in Philadelphia.
Cén post atá agat?
What job do you have?
Is dalta mé.
I am a student.
Is múinteoir mé.
I am a teacher.
Is tábhairneoir mé.
I am a bartender. (publican)
Is adhlacóir mé.
I am an undertaker.