• Locations

View Upcoming Immersion Events

View Upcoming Immersion Programs

Sign Up for Our Email List

Sign Up for Our Email List

Visit Our Discussion Forums

Visit Our Discussion Forums

Join Our Teachers List

Join/Update Our Teacher's List

Make a Contribution

Make a Contribution

Recent Posts

Nassau County

 • Molloy College

  Cathy Muscente1000 Hempstead AvenueRockville Center, NY 11571
  (516) 323-4710cmuscente@molloy.edu

  ADVENTURES IN GAELIC / CERTIFICATE PROGRAM IN IRISH LANGUAGE & GAELIC CULTURE AT MOLLOY COLLEGE

  Is féidir libh clárú le aghaidh bhur ranga anois ag:
  You can register for your class now at:

  http://alumni.molloy.edu/s/869/index.aspx?sid=869&gid=1&pgid=470

  Tá clár ár ranganna 7 seomranna ranga ag:
  Our list of classes & classrooms is at:

  http://irishtribes.com/molloy.html (A mhúinteoirí, mar atá a fhios agaibh, is dréacht é seo.)

  Freisin, beidh rang comhrá againn ar a 10:30 r.n. dóibh siúd a bhí i Leibhéal a 8 ar a 9 r.n.
  Also, we'll have a conversation class for those who were in Level 8 at 9AM.

  Más é bhur dtoil é, roinnigí é sé ar mheáin sóisalta le bhur muintireacha 7 bhur gcairde.
  Please share this on social media with your family and friends.

  Non-Credit available.

  Contact the School for more information.