Conradh na Gaeilge (Galway)

Áras na nGael45 Sráid DoiminicGaillimh (Galway),
+353(0)9156 5824gaillimh@cnag.ie

Irish Language Classes at Áras na nGael

Irish language classes will be commencing on the 19th/20th of January on Zoom. There are various levels to choose from (Complete Beginners, Beginners 1 & 2, Intermediate). It is a fantastic opportunity to add to your language skills, meet new people, or even just to learn those first few words.

For further information, contact Seán at: gaillimh@cnag.ie or call: +353874543023.

You can register for the classes at: www.arasnangael.ie/ranganna

 

Ranganna Gaeilge Áras na nGael

Cuirfear tús le ranganna Gaeilge le Áras na nGael ar líne ar Zoom ar 19ú/20ú Eanáir. Tá réimse leibhéal ar fáil (Glantosaítheoirí, Tosaitheoirí 1 & 2, Meánrang). Deis iontach é seo dhuit chun cur le do chuid scileanna teanga, casadh le daoine nua nó fiú chun an chéad chúpla focal a fhoghlaim.

Tá gach eolas ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Seán ag: gaillimh@cnag.ie nó trÍ glaoch ar: +353874543023.

Is féidir clárú le haghaidh na ranganna ag: www.arasnangael.ie/ranganna

Non-Credit available.

Contact the School for more information.