36156

#41224
Jeaicín
Participant

Léigh, Onuvanja, tar éis duit é a lua.

Scríobh mé an méid seo a leanas:

Is ríléir nach mian leis “an Státchóras” aitheantas ar bith a thabhairt feasta d’áiteanna ina bhfuil líon mór daoine in ann Gaeilge a labhairt. Tá deontas na bpáistí ar scor rud a fhágann nach eol feasta cé atá ag labhairt na teanga. Tá an tÚdarás ciorraithe. Tá an Coimisinéir buailte. Seoltar mic léinn go hUibh Ráthach amhail is go gcloisfidis beirt ag labhairt Gaeilge ansin. Chloisfeadh. Ag sochraid. Nó in áras seandaoine.

Nílim cinnte go bhfuil lucht na nGaelscoileanna mórán níos fearr. Tá cuid acu an-dhátheangach agus míniú i mBéarla á thabhairt ar an uile fhocal. Is beag suim a léiríonn formhór na dtuismitheoirí sa teanga. Dá dtabharfaí aitheantas Gaeltachta do cheantar cathrach cén duifear a dhéanfadh sé?