36225

#41654
Lughaidh
Participant

Ní hé.
seo < Sean-Ghaeilge: so, sa, se gan -d ar bith.
Níl “siod” gaolta le “siúd” freisin (úd < Sean-Ghaeilge ocut, "near you", .i. "agat" i Nua-Ghaeilge) Ach bhí forainm taispáinteach iarthagrach eile ann leis an gconsan -d-: suide.

ach caithfidh tù a fhios a bheith agad, nach mar [d] a d’fhuaimneochthaì -d- eadar 2 ghuthaì i Sean-Ghaeilg:

-d- = [ð] (fuaim “th” san fhocal Béarla chaighdeanaigh “this”)

agus is é an -t- a d’fhuaimneochthaì (de ghnàth) mar [d] i Sean-Ghaeilg

suide [suðʲe]
ucut [ugud]