36232

#41758
Tuigim
Participant

An raibh éinne anseo ar chúrsa mar sin (immersion weekend in the U.S.)?
Tá mé ag iarraidh a fháil amach cén sort ranganna a bhíonn acu.
Tá 8-9 rang ag gach leibhéal acu, cloisim, ach céard a dhéanann siad leo?
An mbíonn comhrá ar siúl an t-am go léir? An mbíonn daoine ag scríobh nó ag staidear ó leabhair?
Please share if you have been on one of these course.
I’d like to know how the classes are organized and what they teach in them (poetry, songs, phrases, grammar?).
What did you most like about them?
Míle maith agaibh!