36400

#42826
Onuvanja
Participant

Sa gcéad cheann de na hailt atá luaite thuas, maíonn Antain Mac Lochlainn nach ceart an focal “with” a aistriú le “le” i gcónaí faoi thionchar an Bhéarla. Seo é an sampla a thugann sé:

“With the Coalition leaders at loggerheads, the Opposition parties are seeking a General Election.”
“Le ceannairí an Chomhrialtais in adharca a chéile, tá páirtithe an Fhreasúra ag iarraidh Olltoghcháin.”

In áit “le”, séard a mholann sé ná úsáid a bhaint as “agus”, rud a bheadh níos nádúrtha sa nGaeilge:

“Agus ceannairí an Chomhrialtais in adharca a chéile, tá páirtithe an Fhreasúra ag iarraidh Olltoghcháin.”

Ach nach sa dara leath den abairt a chuirtear an “agus” sin go hiondúil? “Thit sé agus é ag teacht anuas an staighre” a bheadh agamsa, ach ní déarfainn “Agus é ag teacht anuas an staighre, thit sé”… Níl a fhios ‘am. B’fhéidir gur cuma cén áit a gcuirtear an “agus”, i dtosach na habairte nó sa dara leath? An mbeadh éinne in ann é a mhíniú dhom, a chairde?