36496

#43503
Cúnla
Participant

Ní hea. Is túisce a d’imigh foirm an ghinidigh as cuide de na canúintí ná a chéile, de réir cosúlachta. Is iomaí nóta ag an Duinníneach, cuirim i gcás, ina míníonn sé go ndíochlaontar ainm áirithe mná i gcanúint áirithe (i nDún na nGall is mó), e.g.:

Nuala, g. -ann, d. -ainn, f., … declined in Don.

http://glg.csisdmz.ul.ie/flash/lo/0801.jpg

…Agus is cosúil gurb amhlaidh a d’imigh foirm ghinideach na n-ainmneacha ban as canúint Chonamara, agus go mb’fhéidir go bhfuil foirm ghinideach na n-ainmneacha fear ag imeacht léi freisin…?