36656

#44899
Dalta_seán
Participant

Ceapaim nach bhfuil. I mo thuairim níl sa difríocht eatartu ach steil. Tá go leor ainmfhocail briathra eile a úsáideann an firceann “chán” chun leagan eile a dhéanamh. De gnáth bíonn an brí céanna orthu.

aistriú aistriúchán
bailiú bailiúchán collection
cealú cealúcháin
feabhsú feabhsúchán
feidhmiú feidhmiúchán
fiosrú fiosrúchán
foilsiú foilseachán
léiriú léiriúchán
luí (lie down) luíochán (ambush)
maisiú maisiúchán
ní níochán
ól ólachán
rialú rialúchán
riaradh riarachán administration
socrú socrúchán
suí suíochán
tanú tanúchán thinning
toghadh toghchán election
ullmhú ullmhúchán preperation

Féadann difear níos suntasaí a bheith ann mar shampla idir luí agus luíochán, ach fós tá siad beagnach ionann.

Níl aon difríocht.