36785

#45552
Héilics Órbhuí
Participant

Ar aon chuma, seo libh cúpla des na meangóga a fuair mé sa gcáipéis, ionas nach mbeadh sibh ag smaoineamh gur ag caint san aer atáim 😉

pg 6 – fiche a dó míle vs. pg 16 – fiche a dóÂ mhíle
pg 34 – an daichead a dó mhíle

pg 16 – míle, cúig chéad is fiche a hocht bosca vs. pg 23 – míle, cúig chéad is fiche a hocht mbosca

pg 26 – dath an aon fhuinneog dhéag vs. dath an aon fhuinneog déag bhána

pg 23 – cúig chéad a haon capall mhóra vs. pg 27 – luach an chéad a haon bhád mhóra

Creidim go bhfuil cúpla ceann eile chomh maith ach ní raibh fonn orm an rud uilig a léamh an athuair.

Daltaí na Gaeilge