37134

#46532
Labhrás
Participant

De reir https://www.teanglann.ie/en/eid/wonder, ‘I wonder. = Ní fheadar’.

Tá an aimsir chaite de dhith orm. An mbeadh ‘I wondered.’ = ‘Níor fheadar’ le bhur dtoil?

Cad iad na bealaí eile chun ‘I wondered’ nó ‘I was wondering’ a rá go bhfuil siad ceart ó thaobh gramadaí de?

Ní fheadar isn’t present tense. It has no tense. It can be used as “I wonder” as well as “I wondered”.

Daltaí na Gaeilge