Reply To: Proper capitalization question

#50408
Aengus
Participant

“Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí” says that the singular noun is used after the plural possessive adjectives ár, bhur, and a when each person only has one of the thing referred to. So “inár gcroí go deo”.

But it adds as a footnote that “inár gcróithe” is also used

> ar lorg na n-aidiachtaí sealbhacha iolra ár, bhur, a, nuair nach bhfuil
ach ceann amháin de na rudaí dá dtagraíonn an aidiacht ag gach duine
(rud) atá i gceist: beidh Íosa inár gcroí; ar a n-aigne; fágadh na báid
ar a mbéal fúthu; bhí na saighdiúirí go léir ina luí ar a mbéal is ar a
n-aghaidh; agus i bhfrásaí mar: ar a gcoiscéim; ar ár gcois
> Deirtear fosta inár gcroíthe.

http://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/06/GGBC_19990-2.pdf
Leathanach 69