ar a dhéanaí is atá sé

Fáilte (Welcome) Forums General Discussion (Irish and English) ar a dhéanaí is atá sé

Viewing 10 posts - 16 through 25 (of 25 total)
 • Author
  Posts
 • #41473

  in “níl a fhios agam an bhfuil sé ansin”, it is “de” : níl de fhios agam an bhfuil sé ansin” (isn’t of knowledge at-me if he is there)

  but in “níl a fhios agam” alone, it is the possessive (its knowledge isn’t at-me)

  Hmm… the latter case points directly to the thing about which the knowledge is to be had?

  Can it take the form “níl fhios na spóirt agam ar bith”?

  We have an expression “Siitä mulla ei ole hevonpaskan tietoa”, “I haven’t got horse crap’s knowledge about it”. But I assume the “níl a fhios agam” form doesn’t bend that far then?

  #41474
  Lughaidh
  Participant

  Hmm… the latter case points directly to the thing about which the knowledge is to be had?

  yes

  Can it take the form “níl fhios na spóirt agam ar bith”?

  I don’t think so because I don’t understand your sentence 🙂

  #41476
  Onuvanja
  Participant

  Can it take the form “níl fhios na spóirt agam ar bith”?

  Do you mean something like “níl cleachtadh agam ar aon spóirt” (I don’t practice any sport)?

  In Irish, there are so many different words for “knowledge”: fios, eolas, aithne, taithí, cleachtadh…

  #41477

  I don’t think so because I don’t understand your sentence.

  I see. 🙂 So it is more or less just a remnant… isn’t it sometimes omitted in speech? At least omitting would avoid one glottal stop.

  Do you mean something like “níl cleachtadh agam ar aon spóirt” (I don’t practice any sport)?

  In Irish, there are so many different words for “knowledge”: fios, eolas, aithne, taithí, cleachtadh…

  Well, I know pretty much nothing about sports – I understand that in a match, one team wins or it’s a tie… :coolsmile:

  #41478
  Lughaidh
  Participant

  You would say “nìl eolas ar bith agam ar an spòrt” or “ar na spòirt” (about sports)
  = I have no knowledge on sport.

  Normally “fios” is used when you know that something exists ; eolas is more like to know plenty of things about a subject.

  Like “tà a fhios agam sìceolaìocht ach nìl eolas agam orthaì” = I know psychology exists, but I’ve no knowledge about it

  #41481
  aonghus
  Participant

  tà a fhios agam sìceolaìocht

  Mothaím rud éigin a bheith ar lár ansin, ach níl fhios agam go baileach céard!

  “Tá fhios agam go bhfuil a leithéid de ábhar ann agus síceolaíocht” a bheadh agamsa.

  Agus “Níl eolas dá laghad agam ar/faoi spórt”

  #41482
  Lughaidh
  Participant

  Mothaím rud éigin a bheith ar lár ansin, ach níl fhios agam go baileach céard!

  “Tá fhios agam go bhfuil a leithéid de ábhar ann agus síceolaíocht” a bheadh agamsa.

  cgl ach thig leat m’abairt a ràidht fosta (agus tà sì nìos giorra 🙂 ). D’fhoghlaim mè ‘n patrùn sin ò mhùinteoir mhaith, agus rudaì cineàl “tà’s agam Bill Clinton ach nìl aithne agam air”, mar atà’s agad ùsàidtear “aithne” le labhairt fà dhaoinì agus “eolas” fà àbhair, rudaì.

  #41483
  aonghus
  Participant

  Ní bheadh deacracht agam leis an leagan sin – rud sách cinnte Bill Clinton. D’fheadfá bheith ar an eolas faoi ach gan aithne dá laghad agat air. Tá amhras orm áfach an n-oibríonn an múnla le rud chomh leathan le síceolaíocht (nó eolaíocht eile).

  Maidir le leagan an Fhionlannaigh Fiosraigh agus cac capaill, tá an nath “Níl fhios agam a dhath faoi” ann.

  #41499

  Like “I don’t even know its color”?

  #41500
  aonghus
  Participant

  Is beag focal sa Ghaeilge nach bhfuil ach ciall amháin ag dul leis!

  http://potafocal.com/Metasearch.aspx?Text=dath&GotoID=focloirbeag

  dath [ainmfhocal firinscneach den tríú díochlaonadh]
  lí nó cosúlacht ruda nuair a bhíonn solas air (dath dearg, dath buí, dath gorm, dath glas); dealramh (dath na fírinne); dada, faic (níl a dhath, aon dath, fágtha).

Viewing 10 posts - 16 through 25 (of 25 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.