CU Burn – fotheidil i nGaeilg (Gaeilg Chúige Uladh)

Fáilte (Welcome) Forums General Discussion (Irish and English) CU Burn – fotheidil i nGaeilg (Gaeilg Chúige Uladh)

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • Author
  Posts
 • #36510
  Doimnic
  Participant

  A chairde,

  Is breá liom an sraithdhráma CU Burn, tá na eipeasóidí le fáil ar an idirlíon le fotheidil i mBéarla. Is rud réasúnta maith é, cinnte, ach b’fearr liom na línte a bheith i nGaeilg, sin an t-aon dóigh le gach rud a thuigbheáil. Mar sin thosaigh mé ag scríobh síos línte na eipeasóide “Que sera, sera” (S1E3), an chéad phairte ar aon nós: http://www.youtube.com/watch?v=PC-2ejBc4zI . Ach níor thuig mé gach focal agus níl mé cinnte fá dtaobh do go leor abairtí…
  Má tá suim ag duine éigin sa chlár seo agus an t-am aige, bheinn buíoch as cuidiú ar bith! To fill the gaps and correct my proposed sentences… I know it’s a lot of text, but maybe someone wants to watch it anyway.. no pressure…

  Seo libh:
  “Que Sera, Sera” pairt 1

  – ‘Vincie, chodail tú istigh ! – Níor chodail, tá m’ordú dochtúra a luí ar feadh seachtaine – Tá mé ‘teacht, tá mé ‘teacht!
  – Cad é ‘tá teacht ort? – Chuir Mairead anios mé! Tá móin le bogadh! – Móin? Ó a Dhia, an créamadh! – Bheinn anseo níos luaithe, bhris an t-eallach amach. Tá an bhó bhreac sin i ndair inniu arís! – Fuist, fuist, fuist, ‘deanamh iontas den bhó bhreac! Tá daoine ‘teacht anseo fá choinne uaire agus tá an créamadh le deanamh againn! Goitse, goitse, goitse, goitse…

  – ‘Charlie! An féidir é sin! ‘Charlie!
  – A Dhia, caithfidh tú níos mó na sin a chur ___, nó ní bheidh sé uilig ___ agat! – No problem
  – Hallo, Vincie Burn. – Nora Shorcha anseo. Tá Cáit bhocht marbh. – Ó, tá mé buartha fá do thrioblóid. Cáit bhocht!
  – An iarrfá ar Charlie a amharc i ndhiaidh achan rud domh? – Fan agus cuirfidh mé ceist air fhéin. Bómainte amháin!

  – Tá Cáit Shorcha __ marbh. – Ó a Dhia, a’ bhfuil? – Ba mhaith leo dá rachfá sios chun tí le cónraidh. – Abair leo go bhfeicfidh mé sios ar ball. Beidh mé ar ais roimh a haon dhéag! – Tá cónraidh agat? – Ó a Dhia, níl. Ach tá a adhmad istigh ansin. Ar ndoigh dheanfadh muid ceann. – Beidh síos ar rothar feasta ‘tá tú ‘gabháil le thabhairt é, nó ‘bhfuil tú ‘fáil taxi? – Ó a Dhia, níl eileatram ar bith agam! Tá sí sa loch. Amharc ar an pháipear go bhfeice tú an bhfuil a leithéid ann le díol! – Maith go leor. – Ná fiú amhain smaointigh air! – Abair leo go mbeidh mé síos comh gasta agus is thig liom!

  – ‘Phádraig, tabhair domh lámh leis an chónra seo! – Ach cad é fán mhóin? – Fág a’ mhóin! – Coinnigh suas sin sa __ sin. Beir ar an rud! Coinnigh greim ar an chlár!
  – A haon, dó…
  – Cas thart é! – ___ mór… – Tá sí ‘gabhaíl a bheith deas nuair a bheidh sí críochnaithe! – ‘Charlie! ‘Charlie!
  – Coinnigh thusa an tairne agus buailfidh mise í! Coinnigh an tairne! Coinnigh an tairne!
  – Caithfidh sé duine a fháil __ an fón seo! ___isteach. Tá mo dhroim dona go leor. Hallo? – Seo Nora Shorcha aríst. An bhfuil Charlie Burn ag gabháil anuas anseo nó nach bhfuil? – Ó. Nach bhfuil sé ansin go fóill? Fán go bhfeice mé… Tá sé anseo go fóill, __ deir sé go mbeidh sé síos anois go díreach. – Bhuel má tá fhéin, tá an t-am ___

  – Tá muintir Cáit Shorcha ag iarraidh fáil amach a bhfuil tú gabháill sios nó nach bhfuil! – Tá, tá, tá, tá. Buail sin! – Seo í? Seo an chónraidh – ‘Sea, cad é ‘tá contráilte leithe? – ‘Bhfuair tú chead pleanáile fán a coinne? – ‘Bhfuil a fhios againne ___ an teaghlach uilig marbh! – Seo. Abair leofa go mbeidh mé síos ar ball. Imigh, imigh, imigh, imigh… – Nár bhog sibh an mhóin amach as sin go fóill? – Níl orm ach an dá laimh. Aa! Ní bheidh lamha ar bith orm ar a ___ – __ rudaí a dheanamh go gasta! Tá cuairteoirí againn. – A Dhia ‘bhfuil siad anseo? Ó, an créamadh! ‘Pháidraig, bog sin go gasta ___ Tóg thuas i ___
  – An ndéinfidh sé deifir! Phádraig, bog an bara sin amach. – Fáilte mhór romhaibh, ar an ocáid bhrónach seo. – Tá mise ag gabháil a luí anois! – Ní thig leat gabháil a luí anois, tá creamadh againn le déanamh! – Ach tá mé ar ordú dochtúra a luí ar feadh seachtáine! – Thig leat a luí ar feadh míosa, ach fán go bheadh seo thart! Goitse. – Tá muid reidh len é a chur tríd anois! – Ba mhaith linn seirbhís beag ar dtús. – Cinnte, cinnte. Seirbhís bheag ghairid, tá rudaí beaga le déanamh againne ar dtús fósta. – Níl móin fhéin againn, cad é ‘tá muid ag gabháil a dhó? – Gheobhaidh mise an mhóin! – ___seo. – ___ i gcéart. Coinnigh do chloigeann. Cá bhfuil a’, cá bfhuil a’ block and tackle? – Cá tuige bhfuil do bhlock-and-tackle… – Fuist, fuist, ___ go leor, beir ar seo. – A __. Tá muid crui(nnithe) anseo inniu le slán a fhágail ag an bleachtaire Mícheál Ó Domhnaill. Fear cothrom… fear cothrom, díreach a bhí i Mícheál Ó Domhnaill. ___ fíor. Agus as an tsaol gairid a bhí aige rinne sé a chuid oibre go ___ i gcóiní. Fear ionraic é… fear ionraic é… – Caith uait an mhóin sin agus tabhair lámh domh leis an chónra seo! – … agus thabharfadh sé a léine ona dhroim… Tá a fhios againn uilig é mar chairde… agus tá a fhios againn uilig é mar dhuine a bhí sásta cuidiú… – Tabhair __ – Bhí sé sin ___ – Cad é ‘tá muid ‘dul a dhéanamh, níl tine dá laghad agann! – Ligigí ___ dhó. Sound effects, cibé ar chóir ar bith, ach tabhairigí leathuair domhsa. ‘Nois, caithfidh mise an chónra sin a ___ amach as seo. Ach cad é mar atá mé ag dul á fáil amach? – … agus ní raibh gadaí sa tír seo sábháilte agus bhí Mícheál amuigh chun é…

  #43635
  Doimnic
  Participant

  and the rest:

  – ___
  – ‘Nois, cudigh ___ le Vinci. Ní bheidh mise i bhfad! – Ach chan leatsa í! – Ar iasacht ___ í. Test drive!

  – …Fear a bhí ann a bhí grá aige dá thír agus grá aige dá theangaidh… – Ní raibh mórán grá aige do Cháit Shorcha! – Ní raibh. – .. go ndéana Dia trócaire air!… – Nach iontach go bhfaigheadh Cáit Shorcha agus Mícheál Ó Domhnaill bás ag an am ceanna? – .. go ndéana Dia trócaire air!… – .. go ndéana Dia trócaire air!… – ___ nach raibh caint le chéile le ceathracha bliana!
  – Amen.

  – ___ an gás domh, an gás! – Faigh an t-adhmad leat, an t-adhmad! – ___! Isteach! – Gach rud againne ‘nois, nach bhfuil? – Tá, tá. – Ceol! Níl ceol againn! Bíonn ceol i gcónaí i gcréamadh! Imigh as an tseomra, gabh isteach chun toigh agus gheobhaidh tú record-player ann. ___ record fosta! – Tá muid díreach reidh le tosaíocht. ‘Fanacht le ceol! B’fhéidir gur mhaith le duine agaibh fhéin amhrán beag a cheol? “Ní fheicfear níos mó thu, a mhuirnín”? – “Ó ní fheicfear níos mó thu a mhuirnín, tá do chaoinspiorad scartha uainn go deo, …” – “… Ar shiúl faraor mar gach carad…” Shhht! Ciúnas! Bo- bomaite ciúnais do M(h)íchál Ó Domhnaill! – Cad é ‘tá ag dul ar aghaidh anseo? Ar oscail sibh garáiste ___? – Ó, gará… Níor oscail. Fear óg a bhfuair bás. Tá siad ag iompair an chorp go teach an phobail! D’fhag siad na carranna uiligi anseo! Goitse, isteach anseo leat, isteach! Fán ansin bomaite! Suigh síos ansin! – Tá bille cánach… – Ó, cáin! ‘Sé Charlie a amharcann i ndhiaidh sin! Beidh sé anseo go___. Fán anseo is ná bog.

  That’s that. Má tá suim ag duine ar bith, thosaigh mé leis an dara pairt, leis an eipeasóid a chríochnú 🙂

  #43637
  Héilics Órbhuí
  Participant

  An-fhear thú! Rinne mise agus cupla úsáideoirí anseo roinnt tionscadal dá leithéíd le déanaí. Tá an-fhonn orm mo liofacht thuisceana a fheabsú. Is é an Ghaeilge Uladh an ceann nach bhfuil an-taithí agam uirthi, ach déanfaidh mé iarracht na bearnaí a líonadh amach dhuit!

  Más mian leat, féach ar mo shnáitheanna eile agus tá obair den saghas céanna ann le déanamh duitse!

  #43718
  Héilics Órbhuí
  Participant

  Rinne mé iarracht ach níl aon chluas agam don Ghaeilge Uladh, faraor. Tá níos mó ar fad cloiste agat ná atá agamsa.

  #43719
  Doimnic
  Participant

  [size=1]Héilics ÓrbhuíPosted: 24 March 2013 06:40 AM[/size]
  Rinne mé iarracht ach níl aon chluas agam don Ghaeilge Uladh, faraor. Tá níos mó ar fad cloiste agat ná atá agamsa.

  Nae bother, go raibh maith agat as triail a bhaint as!

  #43807
  Hugo
  Participant

  Is breá liom an sraithdhráma CU Burn…

  “Que Sera, Sera” pairt 1

  – ‘Vincie, chodlaigh (=chodail) tú istigh ! – Níor chodlaigh. Tá me ar ordú dochtúra a luí ar feadh seachtaine – Tá mé ‘teacht!
  – Cad é ‘tá teacht ort? – Chuir Mairead anios mé! Tá móin le bogadh! – Móin? Ó a Dhia, an créamadh! – Bheinn anseo níos luaithe, bhris an t-eallach amach. Tá an bhó bhreac sin ar dair inniu arís! – Fuist, dean neamhiontas den bhó bhreac! Tá daoine ‘teacht anseo fá cheann uaire agus tá an créamadh le deanamh againn! Goitse…

  – ‘Charlie! Tabhair freagra air sin! ‘Charlie!
  – A Dhia, caithfidh tú níos mó na sin a thabairt sa bhara/bharrow, nó ni bheidh sé uilig thall criochnaithe (?) agat! – No problem
  – Hallo, Vincie Burn. – Nora Shorcha anseo. Tá Cáit bhocht marbh. – Ó, tá mé buartha fá do thrioblóid. Cáit bhocht!
  – An iarrfá ar Charlie amharc i ndiaidh achan rud domh? – Fan agus cuirfidh mé ceist air fhéin. Bómaite amháin!

  – Tá Cáit Shorcha as X (logainm?) marbh. – Ó a Dhia, a’ bhfuil? – Ba mhaith leo dá rachfá sios chun tí le conair (=conra) – Abair leo go rachaidh/mbeidh mé sios ar ball. Beidh mé ar ais roimh a haon dhéag! – Tá cónraidh agat? – Ó a Dhia, níl. Ach tá adhmad istigh ansin. Ar ndoigh dheanfadh muid ceann. – Ab e síos ar rothar fosta ‘tá tú ‘gabháil a tabhairt , nó ‘bhfuil tú ‘fáil taxi? – Ó a Dhia, níl eileatram ar bith agam! Tá(?) sí sa loch. Amharc ar an pháipear go bhfeice tú an bhfuil ceann ann le díol! – Maith go leor. – Ná fiú amhain smaointigh air! – Abair leo go mbeidh mé síos comh gasta agus a thig liom!

  – ‘Phádraig, tabhair domh lámh leis an chónra seo! – Ach cad é fán mhóin? – Fág a’ mhóin! – Coinnigh suas sin sa __ sin. Beir ar an rud! Coinnigh greim ar an chlár!
  – A haon, dó…
  – Cas thart é! – Ta an chonair (?) seo mór… – Tá sí ‘gabhaíl a bheith deas nuair a bheidh sí críochnaithe! – ‘Charlie! ‘Charlie!
  – Coinnigh thusa an tairne agus buailfidh mise í!
  – Caithfidh sé duine a fháil(?) le hamharc i ndiaidh an fóin seo! ___ amach is isteach. Tá mo dhroim dona go leor. Hallo? – Seo Nora Shorcha aríst. An bhfuil Charlie Burn ag gabháil a theacht anuas anseo nó nach bhfuil? – Ó. Nach bhfuil sé ansin go fóill? Fán go bhfeice mé… Tá sé anseo go fóill, __ duirt sé go mbeidh sé síos anois go díreach. – Bhuel má tá fhéin, tá an t-am aige

  – Tá muintir Cáit Shorcha ag iarraidh fáil amach an bhfuil tú gabháill sios nó nach bhfuil! – Tá. Buail sin! – Seo í? Seo an chónair ‘Sea, cad é ‘tá contráilte leithe? ‘Bhfuair tú chead pleanáile fán a coinne? – ‘Bhfuil a fhios agat nach bhfuil an teaghlach uilig marbh! – Seo. Abair leofa go mbeidh mé síos ar ball. Imigh, imigh, imigh, imigh… – Nár thog sibh an mhóin sin amach as sin go fóill? – Níl orm ach an dá laimh. Aa! Ní bheidh lamha ar bith orm muna mbainfinn/mbainfeadh (?) an casur do anseo(??) – Bhuel is fearr daoibh rud a dheanamh go gasta! Tá cuairteoirí againn. – A Dhia ‘bhfuil siad anseo? Ó, an créamadh! ‘Pháidraig, tog sin go gasta amach ansin/as sin Tóg thuas i ___
  – An ndéinfidh sé deifir!?? ( “Would you hurry up! = An ndeanfadh sibh deifre! But it doesn’t sound like “deifre” to my inexperienced ear. Nil ionam ach foghlaimeoir gan fadas.) Phádraig, tog an bara sin amach – Fáilte mhór romhaibh, ar an ocáid bhrónach seo. – Tá mise ag gabháil a luí anois! – Ní thig leat gabháil a luí anois, tá creamadh againn le déanamh! – Ach tá mé ar ordú dochtúra a luí ar feadh seachtáine! – Thig leat a luí ar feadh míosa, ach fán go mbeidh seo thart! Goitse. – Tá muid reidh le é a chur fríd anois! – Ba mhaith linne seirbhís beag ar dtús. – Cinnte, cinnte. Seirbhís beag gairid, tá rudaí beaga le déanamh againne ar dtús fósta. – Níl móin fhéin againn, cad é ‘tá muid ag gabháil a dhó? – Gheobhaidh mise an mhóin! – Nil tus na deireadh air seo. – Ta rudai/achan rud ag gabhail i gcéart. Coinnigh do chloigeann. Cá bhfuil a’ block and tackle? Cá tuige bhfuil do bhlock-and-tackle… – Fuist, gheobhaidh tu amach luath go leor, beir ar seo. – A bhraithre. Tá muid cruinnithe anseo inniu le slán a fhágail ag an bleachtaire Mícheál Ó Domhnaill. Fear cothrom…, díreach a bhí i Mícheál Ó Domhnaill. ___fhocal fíor. Agus as an tsaol gairid a bhí aige rinne sé a chuid oibre go duchrachtach i gcónai. Fear ionraic é… – Caith uait an mhóin sin agus tabhair lámh domh leis an chónra seo! – … agus bhrisfeadh sé a léine ona dhroim duit Tá a fhios againn uilig é mar chairde… agus tá a fhios againn uilig é mar dhuine a bhí sásta cuidiú… – Tog an lamh sin le e a thogail suas anseo (?)__ – D’ith(f)eadh/d’ith se sin a chuid Cad é ‘tá muid ‘dul a dhéanamh, níl tine fein againn! – Ligigí oraibh go bhfuil sibh ag gabhail a dhó. Sound effects, a dhath ar bith ar chor ar bith , ach tabhairigí leathuair domhsa. ‘Nois, caithfidh mise an chónra sin a fhail amach as seo. Ach cad é mar atá mé ag dul á fáil amach? – … agus ní raibh gadaí sa tír sábháilte a fhad is a bhí Mícheál i mbun a chuid oibre

  #43808
  Hugo
  Participant

  and the rest:

  An leath eile(?)
  – ‘Nois, cudigh thusa le Vinci. Ní bheidh mise i bhfad! – Ach chan leatsa í! – Ar iasacht ata si. Test drive!

  – …Fear a bhí ann a raibh grá aige dá thír agus grá aige dá theangaidh… – Ní raibh mórán grá aige do Cháit Shorcha! – Ní raibh. – .. A Thiarna dean trócaire air!… – Nach iontach go bhfaigheadh Cáit Shorcha agus Mícheál Ó Domhnaill bás ag an am ceanna? – .. A Thiarna dean trócaire air!… – .. A Thiarna dean trócaire air!… – Beirt nach raibh ag caint le chéile le ceathracha bliana!
  – Amen.

  – ___ Tabhair domh an gás , an gás! – ‘Bhfuilan t-adhmad leat, an t-adhmad! – Gabh anall! Gabh isteach! – Ta achan (?) rud againne ‘nois, nach bhfuil? – Tá, tá. – Ceol! Níl ceol againn! Bíonn ceol i gcónaí ag créamadh! Imigh suas chun tseomra, gabh isteach chun ti agus gheobhaidh tú record-player ann. Tabhair leat record fosta! – Tá muid díreach reidh le toiseacht. ‘Fanacht le ceol! B’fhéidir gur mhaith le duine agaibh fhéin amhrán beag a cheol? “Ní fheicfear níos mó thu, a mhuirnín”? – “Ó ní fheicfear níos mó thu a mhuirnín, tá do chaoinspiorad caite uainn go deo, …” – “… Ar shiúl faraor mar gach carad…” Shhht! Ciúnas! Bo- bomaite ciúnais do M(h)íchál Ó Domhnaill! – Cad é ‘tá ag dul ar aghaidh anseo? Ar oscail sibh garáiste no rud inteacht? – Ó, gará… Níor oscail. Fear óg a fuair bás. Tá siad ag iompair an chorp go teach an phobail! D’fhag siad na carranna uilig go leir anseo! Goitse, isteach anseo leat, isteach! Fán ansin bomaite! Suigh síos ansin! – Tá bille cánach… – Ó, cáin! ‘Sé Charlie a amharcann ina dhiaidh sin! Beidh sé anseo gan mhoill. Fán anseo is ná bog.

  That’s that. Má tá suim ag duine ar bith, thosaigh mé leis an dara pairt, leis an eipeasóid a chríochnú 🙂

  #43810
  Doimnic
  Participant

  Go raibh míle maith agat as do chuid cuidithe, a Hugo! Tá cluas i bhfad níos géire agatsa ná agamsa fhéin. Anois, agus atá sé scriofa síos agat, is léir domh cad é atá ann. Ach nuair a bhí mise fhéin ag éisteacht, sceál eile ar fad…
  Go hairithe an “…A Thiarna, dean trócaire air…”, bhí mé i ndiaidh éisteacht leis chomh minic sin agus ní raibh mé abálta fáil amach cadé a bhí siad ag rá…

  Beannachtaí na Cásca ort!

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.