Irregular Verb Practice

Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)
 • Author
  Posts
 • #36269
  Séril Báicéir
  Participant

  Dia daoibh, I wanted to share some practice sentences that I did with the irregular verbs in past, present, and future forms. I know some of the sentences might sound a bit silly, and if there are any mistakes please let me know and I will correct them. Some of the questions in present tense were hard, because I know that the present habitual rather than the regular present would be used in most of the situations, so I tried to think of situation that involved just that day or that time. I hope that was correct. But anyway…here they are…


  An raibh tú sa teach? Ní raibh; bhí mé sa scoil.
  An bhfuil tú ag cócaireacht anocht? Nílim, ach táim ag cócaireacht amárach.
  An mbeidh tú ag fágáil an tír Dé hAoine? Ní bheidh, beidh mé ag fágáil an tír Dé Sathairn.
  Feic
  An bhfaca tú an fear le hata bándearg? Ní fhaca, ach chonaic mé madra ag caitheamh gúna gorm.
  An bhfeiceann tú na húlla ar na crainn? Ní fheicim, ach feicim na duilleoga ar na crainn.
  An bhfeicfidh tú an cheolchoirm sula n-imeoidh tú? Ní fheicfidh, feicfidh mé dráma sa amharclann.
  Téigh
  An ndeachaigh tú chun an tsiopa inné? Ní dheachaigh, chuaigh mé chun na leabharlainne.
  An dtéann tú chun hoifig an phoist inniu? Ní théim, téim chun an bhácaireachta (nó an bhácúis) inniu.
  An rachaidh tú chun an aerfort? Ní rachaidh, rachaidh mé go stad an bhus.
  Déan
  An ndearna tú d’obair bhaile? Ní dhearna, ach rinne mé m’obair ranga.
  An ndéanann tú boird agus cathaoireacha? Ní dhéanaim, ach déanaim deasca agus fuinneoga.
  An ndéanfaidh tú bráisléad dom? Ní dhéanfaidh, ach déanfaidh mé muince duit.
  Faigh
  An bhfuair tú bainne sa siopa grósaera? Ní bhfuair, ach fuair mé uachtar reoite.
  An bhfaigheann tú do ghluaisteán nua inniu? Ní fhaighim, faighim é Dé Aoine.
  An bhfaighidh tú dhá léine dubha Dé Sathairn? Ní bhfaighidh, gheobhaidh mé Dé Domhnaigh iad.
  Abair
  An ndúirt tú go raibh sí ag dul abhaile? Ní dúirt, dúirt mé go raibh sí ag dul chun na leabharlainne.
  An ndeir tú focail dheasa? Ní deirim focail dheasa i gcónaí, ach deirim focail dheasa go minic.
  An ndéarfaidh tú go raibh sé sásta? Ní déarfaidh, ach déarfaidh mé nach raibh sé ar buile.
  Tar
  Ar tháinig tú abhaile aréir? Níor tháinig, tháinig mé abhaile ar maidin.
  An dtagann tú abhaile inniu? Ní thagaim/tagaim.
  An dtiocfaidh tú ag a seacht a chlog ar maidin? Ní thiocfaidh, tiocfaidh mé ag a hocht a chlog san iarnóin.
  Ith
  Ar ith tú do chuid cáca? Níor ith. D’ith mé sailéad seachas cáca.
  An itheann tú úlla nuair a bhíonn tú ag tiomáint? Ní ithim. Ithim fíonchaora.
  An íosfaidh tú sicín sa bhialann? Ní íosfaidh, ach íosfaidh mé stéig agus prátaí.
  Tabhair
  Ar thug tú an bheoir? Níor thug, ach thug mé an fíon.
  An dtugann tú airgead do na bochta? Ní thugaim, ach tugaim bia do na bochta.
  An dtabharfaidh tú an pláta dom? Ní thabharfaidh, ach tabharfaidh mé an babhla.
  Beir…ar
  (Níl mé cinnte…)
  Clois
  Ar chuala tú an ceol? Níor chuala, ach chuala mé na héin.
  An gcloiseann tú an fhuaim sin? Ní chloisim, ach cloisim thusa.
  An gcloisfidh tú an báisteach? Ní chloisfidh, ach cloisfidh mé toirneach.

  #41934
  Lughaidh
  Participant

  Of course my length accents should be on the other side (I can’t type the right ones with this keyboard)

  An mbeidh ag fágáil ar Aoine? Ní bheidh, beidh mé ag fágáil ar Satharn.

  the subject (tù) is missing in your question. And it should be “Dé hAoine” and “Dé Sathairn”.
  You don’t say what you will leave. Normally you can’t use “fàg” without saying what you leave 🙂
  Btw I think it’s more normal to use the future tense of the verb (what you wrote means “Will you be leaving…”.

  I’d say (if I say it in Standard Irish):
  An imeoidh tù Dé hAoine? – Nì imeoidh, imeoidh mé Dé Sathairn.

  Feic
  An bhfaca tú an fear le hata bandearg? Ní fhaca, ach chonaic mé madra a chaitheamh guna gorm.

  bàndearg ; gùna
  madra ag caitheamh gùna gorm

  An bhfeiceann tú na úlla ar na crainn? Ní fheiceann, ach feicim na duilleoga ar na crainn.

  na hùlla
  nì fheicim (in the answer)

  An bhfeicfidh tú an cheolchoirm roimh a fág tú? Ní fheicfidh, feicfidh mé drama sa amharclann.

  “roimh” can’t be used before a conjugated verb, you have to use “sula” instead.
  …an cheolchoirm sula n-imeoidh tù?
  dràma

  Téigh
  An ndeachaigh tú an siopa inné? Ní dheachaigh, chuaigh mé chun an leabharlann.

  An ndeachaigh tù chun an tsiopa inné?
  chun na leabharlainne.

  An dtéann tú chun an oifig an phoist inniu? Ní théann, téim chun an bácaireachta (nó bácús) inniu.

  go hoifig an phoist
  nì théim
  chun an bhàcùis

  An rachaidh tú chun aerfort? Ní rachaidh, rachaidh mé stad an bhus.

  chun an aerfoirt
  rachaidh mé go stad an bhus

  Déan
  An ndearna tú do hobair bhaile? Ní dhearna, ach rinne mé mo hobair ranga.

  d’obair bhaile (do and mo never prefix h to vowels)
  m’obair ranga

  An ndéanann tú boird agus cathaoireacha? Ní dhéanann, ach déanaim deasca agus fuinneoga.

  nì dhèanaim, ach…

  An bhfuair tú báinne sa siopa grósaera? Ní bhfuair, ach fuair mé uachtar reoite.

  bainne with a short a
  i siopa an ghròsaera

  An bhfaigheann tú do ghluaisteán nua inniu? Ní fhaigheann, faighim é ar Aoine.

  I’d put the verbs in the future tense:
  An bhfaighidh tù… Nì bhfaighidh, gheobhaidh mè Dé hAoine è.

  An bhfaighidh tú dhá léine dubha ar Satharn? Ní bhfaighidh, gheobhaidh mé iad ar Domhnach.

  dhà lèine dhubha Dè Sathairn
  gheobhaidh mè Dè Domhnaigh iad.

  Abair
  An ndúirt tú atá sí ag dul abhaile? Ní dúirt, dúirt mé atá sí ag dul sa leabharlann.

  An ndùirt tù go raibh sì ag dul abhaile
  dùirt mè go raibh sì ag dul chun na leabharlainne

  An ndeir tú focail deasa? Ní deirim focail deasa i gcónaí, ach deirim focail deasa go minic.

  focla deasa or focail dheasa

  An ndéarfaidh tú a bhí sé sásta? Ní déarfaidh, ach déarfaidh mé a ní bhí sé ar buile.

  an ndèarfaidh tù go raibh sè sàsta?
  dèarfaidh mè nach raibh sè ar buile

  An dtagann tú abhaile inniu? Ní thagann/tagann.

  nì thagaim/tagaim

  An itheann tú úlla nuair tá tú ag tiomáint? Ní itheann. Ithim fíonchaora.

  …nuair a bhìonn tù ag tiomàint?
  nì ithim.

  An íosfaidh tú sicín sa bialann? Ní íosfaidh, ach íosfaidh mé stéig agus prátaí.

  sa bhialann

  Tabhair
  Ar thug tú an beoir? Níor thug, ach thug mé an fíon.

  an bheoir

  An dtugann tú airgead do na bocht? Ní thugaim, ach tugaim bia do na bocht.

  do na bochta

  An dtabharfaidh tú dom an pláta? Ní thabharfaidh, ach tabharfaidh mé an babhla.

  an dtabharfaidh tù an plàta dom?

  An gcloiseann tú an fuaim sin? Ní chloiseann, ach cloisim tusa.

  an fhuaim sin
  nì chloisim, ach cloisim thusa

  An gcloisfidh tú an báistí? Ní chloisfidh, ach cloisfidh mé toirneach.

  an bhàisteach (bàistì is the genitive)

  #41936
  aonghus
  Participant

  And it should be “Dé hAoine” and “Dé Sathairn”.

  or “ar an Aoine” “ar an Satharn”

  #41938
  Lughaidh
  Participant

  That’s right but it doesn’t mean the same thing, although in these sentences, since we don’t know the context, both are possible 🙂

  #41939
  eadaoin
  Participant

  here’s what I gave my granddaughter – may need to be tweaked for dialects! It’s a sort-of story of her day
  (might not be 101%!) – duirt me léi iad a fhoghlaim de glan-mheabhar

  inné aimsir chaite

  giving an order past tense .. I got up–
  get up!!

  éirigh .. d’éirigh mé go luath ar maidin. }
  } d’
  ith .. d’ith mé mo bhricfeasta agus }
  ól .. d’ól mé cupán tae } agus d’fh…

  faigh .. fuair mé mo mhála scoile

  beir .. rug mé ar an traen agus
  téigh .. chuaigh mé ar scoil.

  feic .. chonaic mé Fiona in aice na scoile

  bí .. bhí mé ar scoil óna 9 go dtí a 4.

  clois .. chuala mé an clog!!

  deir .. dúirt mé “slán” do mo chairde

  tar .. tháinig mé abhaile

  déan .. rinne mé m’obair bhaile roimh dhinnéar

  tabhair .. thug mé barróg do Mham roimh dul a chodladh
  ———————————————————
  gach lá aimsir (ghnáth)láithreach

  giving an order present tense .. I get up–
  get up!!

  éirigh .. éirím go luath ar maidin.

  ith .. ithim mo bhricfeasta agus
  ól .. ólaim cupán tae

  faigh .. faighim mo mhála scoile

  beir .. beirim ar an traen agus
  téigh .. téim ar scoil.

  feic .. feicim Fiona in aice na scoile

  bí .. Bím ar scoil óna 9 go dtí a 4.

  clois .. cloisim an clog!!

  deir .. deirim “slán” do mo chairde

  tar .. tagaim abhaile

  déan .. déanaim m’obair bhaile roimh dhinnéar

  tabhair .. tugaim barróg do Mham roimh dul a chodladh
  ————————————————————————-
  amárach aimsir fháistineach

  giving an order future tense .. I will get up–
  get up!!

  éirigh .. éireóidh mé go luath ar maidin.

  ith .. íosfaidh mé mo bhricfeasta agus
  ól .. ólfaidh mé cupán tae

  faigh .. gheobhaidh mé mo mhála scoile gan “f”

  beir .. béarfaidh mé ar an traen agus
  téigh .. racaidh mé ar scoil. gan “f”

  feic .. feicfidh mé Fiona in aice na scoile

  bí .. beidh mé ar scoil óna 9 go dtí a 4.

  clois .. cloisfidh mé an clog!!

  deir .. déarfaidh mé “slán” do mo chairde

  tar .. tiocfaidh mé abhaile

  déan .. déanfaidh mé m’obair bhaile roimh dhinnéar

  tabhair .. tabharfaidh mé barróg do Mham roimh dul a chodladh
  ————————————————

  #41940
  Lughaidh
  Participant

  téigh .. racaidh mé ar scoil. gan “f”

  raCHaidh 🙂

  deir .. déarfaidh mé “slán” do mo chairde

  LE mo chairde

  tar .. tiocfaidh mé abhaile

  déan .. déanfaidh mé m’obair bhaile roimh dhinnéar

  roimh an dinnéar, I think

  tabhair .. tabharfaidh mé barróg do Mham roimh dul a chodladh

  isn’t it “chuir mé barróg ar Mham” ? (roimh dhul a luí, or : sula rachaidh mé a luí)

  #41943
  aonghus
  Participant

  isn’t it “chuir mé barróg ar Mham” ?

  Tugtar barróg go bhfios dom. Nó beirtear.

  Béarfaidh mé barróg ar Mham
  Tabharfaidh mé barróg do Mham

  #41944
  Lughaidh
  Participant

  Tugtar barróg go bhfios dom. Nó beirtear.

  tà’s agam uaràn as Conamara (Londain Shasana?) ina ndeirtear “chuir mè barròg ar mo stòr” ins a’ deireadh…
  (màs buan mo chuimhne) – nò ab è “thug mè???” ach ciallann “tabhairt ar” “ainm a chur ar dhuine”, nach gciallann?

  #41945
  aonghus
  Participant

  Thug mé X air, cinnt ainm atá i gceist. Ach do dhuine a tugtar barróg.

  (Níl an Amhrán úd agam ach luaitear anseo é http://www.cic.ie/item.aspx?id=704)

  #41946
  eadaoin
  Participant

  GRMA Lughaidh, as ucht an ceartúcháin!

  le dea-ghuí, eadaoin

  #41947
  Lughaidh
  Participant

  Something funny, in Munster they pronounce “barròg” as “bròg” 🙂 Do chuireas bròg ar mo mhac 🙂

  #41964
  Séril Báicéir
  Participant

  A Lughaidh,

  I corrected the things you pointed out. Thank you for going meticulously line-by-line and helping me with that. I didn’t change some things because I was wondering if they would be correct in other dialects or in other ways. Such as “bácéireachta” for bakery… and “an siopa grósaera”. My rosettastone program uses “bácéireachta” for bakery and “siopa grósaereachta” for grocery store. I opted out of using “grósaereachta” because I did not find it on Potafocal.com. I didn’t see “bácéireachta” either, but was not familiar with “bácús”.

  [Edit: Thank you, I corrected the spellings]

  #41965
  Lughaidh
  Participant

  bácáireachta

  I think there’s a typo, should be báicéireacht(a) and báicéir

  #41971
  Séril Báicéir
  Participant

  Go raibh maith agat, a Lughaidh. I corrected the spellings. 🙂

Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.