New database of spoken native Breton — might be a good model to follow

Fáilte (Welcome) Forums General Discussion (Irish and English) New database of spoken native Breton — might be a good model to follow

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • #36635
  Lughaidh
  Participant

  Halló

  Seo nasc chuig bunachar sonraí úr fá dtaobh don Bhriotáinis dhúchasach : sleachta comhráití le cainteoirí dúchais, i gcanúintí éagsúla,le trascríbhinn agus le haistriúchán (i bhFraincis amháin fá láthair, gabhaigí mo leithscéal).
  Tá seo giota beag taobh amuigh don toipic, ach i ndeireadh na dála, is teangaidh Cheilteach an Bhriotáinis fosta, agus thiocfadh aithris a dhéanamh air lena leithéid do bhunachar sonraí a dhéanamh fá choinne Ghaeilg na Gaeltachta !

  Here is a link to a newly created database about native Breton : excerpts of conversations with native speakers, in several dialects, with a transcription and a translation (only in French now, sorry).
  A bit off-topic, but after all, Breton is a Celtic language too, and it might be a good model to follow to create such database with Gaeltacht Irish !

  http://banque.sonore.breton.free.fr/index_en.html
  Facebook : https://www.facebook.com/banquesonoredesdialectesbretons?fref=ts

  #44777
  LiamO
  Participant

  Go raibh maith agat, is ádh mór leis an bpróiseacht!

  Tá ceist amháin agam dhuit; dar leat céard iad na leabhair 7rl. is fearr ar an margadh inniu leis an mBriotáinis a fhoghlaim?

  #44778
  Lughaidh
  Participant

  Ceist chasta.
  Déarfainn “Selaou Selaou” le Mona Bouzec-Cassagnou.
  Caithfear bheith cúramach, nó is teangaidh mhí-nádúrtha a theagasctar ins an chuid is mó do na leabharthaí foghlama…

  #44780
  An Lon Dubh
  Participant

  An í an Bhriotáinis dhúchais atá sa “Selaou Selaou”? Níl sí ach trí euro dhéag ar fhichid ar Amazon.fr

  #44781
  Lughaidh
  Participant

  Oh yeah, one of the few where only native speakers with a real Breton accent can be heard 🙂 And that teaches the language as it is spoken by native speakers.

  #44782
  LiamO
  Participant

  GRMA. An bhfuil aon mhaith sa gcúrsa Assimil?

  #44783
  Lughaidh
  Participant

  Tà 2 Assimil Briotàinise ann, an seanleagan, a bhì maith go leor (thig leat è a dhamhlòdàil saor in ascaidh ar an idirlìon), sin Assimil a rinn Fañch Morvannou ins na 1970dì.
  Tà leagan ùr ann nach bhfuil mòràn maithe ann, agus a rinn D. Kervella – Briotàinis mì-nàdùrtha, le cuid mhòr focal nach n-ùsàideann & nach dtuigeann cainteoir dùchais ar bith, agus gan mòràn cor cainte ach an oiread…

  #44785
  LiamO
  Participant

  GRMA 🙂

  #44786
  An Lon Dubh
  Participant

  Oh yeah, one of the few where only native speakers with a real Breton accent can be heard 🙂 And that teaches the language as it is spoken by native speakers.

  Thanks Lughaidh, thats great to hear!

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.