Seamus O’Neill

Navan (An Uaimh),
+353 469028547, +353 872308320 (mobile) seamus@weandus.ie

Beginners’ course in Irish for parents and grandparents, especially for those who have children learning Irish at school in Ireland.

Visit www.isfeidirliom.ie. Everything is free on this website, which is the sole voluntary work of a retired primary teacher.

Cúrsa bunúsach Gaeilge do thuismitheoirí agus garthuismitheoirí, go háirithe d’eachtrannaigh a bhfuil páistí ag freastail scoile acu in Éirinn.

Féach www.isfeidirliom.ie. Tá gach rud ar an suíomh idirlíon seo saor in aisce agus is obair dheonach é, faoi bhun ag iar-mhúinteoir.

Non-Credit available.

Contact the Teacher for more information.