Conditional Mood – Regular Verbs

Réimniú
Conjugation

Samplaí
Examples

A

2

D’éireoinn i mo sheasamh chun Moncha a fheiceáil. I would rise to my feet to see Moncha.

Ní éireoinn… An éireoinn…? Nach n-éireoinn…?

B

1

Mharóidís an pleidhce fealltach. They would kill the treacherous fool.

Ní mharóidís… An maróidís …? Nach maróidís …?

C

2

Sheasfadh Áine ar a boinn fhéin. Áine would stand on her own (two) feet.

Ní sheasfadh sí… An seasfadh sí… Nach seasfadh sí…?

D

2

Dhúiseofá na mairbh leis an amhrán géar sin. You would awaken the dead with that shrill song.

Ní dhúiseofá… An ndúiseofá…? Nach ndúiseofá…?

E

2

D’éireoinn i mo sheasamh chun Moncha a fheiceáil. I would rise to my feet to see Moncha.

Ní éireoinn… An éireoinn…? Nach n-éireoinn…?

F

1

Dfhágfaidís gach uile rud ar son Dé. They would leave everything to serve God.

Ní fhágfaidís… An bhfágfaidís…? Nach bhfágfaidís…?

G

1

Ghlanfadh Rath as an áit ar an bpointe. Rath would clear out of the place immediately.

Ní ghlanfadh sí… An nglanfadh sí…? Nach nglanfadh sí…?

I

2

Dinseodh sé a chuid eachtraí dúinn. He would tell (relate) his adventures to us.

Ní inseodh sé… An inseodh sé…? Nach n-inseodh sé…?

L

2

Labhrófá Gaeilge leis an dream uilig. You would speak Irish to the entire group.

Ní labhrófá… An labhrófá… Nach labhrófá…?

M

2

Mharóidís an pleidhce fealltach. They would kill the treacherous fool.

Ní mharóidís… An maróidís …? Nach maróidís …?

N

1

Nífeadh Pádraig é fhéin óna pheacai. Pádraig would clense himself of his sins.

Ní nífeadh sé… An nífeadh sé…? Nach nífeadh sé…?

O

1

Dólfainn an chrois den asal. I would drink ‘heavily’ (Literally: ‘the cross off a donkey’s back’).

Ní ólfainn… An ólfainn…? Nach n-ólfainn…?

P

1

Phósfadh muid an túisce is féidir. We should marry as soon as possible.

Ní phósfadh muid… An bpósfadh muid…? Nach bpósfadh muid…?

R

1

Rithfeá ina dhiaidh na gasúir ainnise. You would run after the wretched children.

Ní rithfeá… An rithfeá…? Nach rithfeá…?

S1

1

Sheasfadh Áine ar a boinn fhéin. Áine would stand on her own (two) feet.

Ní sheasfadh sí… An seasfadh sí… Nach seasfadh sí…?

S2

1

Shroichfidís port roimh an stoirm thoirní. They would reach port before the thunder-storm.

Ní shroichfidís… An sroichfidís…? Nach sroichfidís…?

S3

2

Smaoineoinn ar bhréag níos fearr ná sin. I would think of a better lie than that. 

Ní smaoineoinn… An smaoineoinn…? Nach smaoineoinn…?

T

1

Thaispeánfadh sibh an bealach dóibh. You (plural) would show them the way.

Ní thaispeánfadh sibh… An dtaispeánfadh sibh…? Nach dtaispeánfadh sibh…?

U

2

D’ullmhódh Máire faoi choinne an scrúdaithe. Máire would prepare for the exam. 

Ní ullmhódh sí… An ullmhódh sí … Nach n-ullmhódh sí …?

Daltaí na Gaeilge