Bed & Bath

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cá bhfuil mo sheomra leapa?

Where is my bedroom?
Tá sé thuas an staighre.

It is upstairs.
Cé atá i mo leaba?

Who is in my bed?
Tá Mollaí i do leaba, an créatúr bocht.

Mollaí is in your bed, the poor creature.
Tá an leaba briste.

The bed is broken.
Tá an piliúr ró-bhog.

The pillow is too soft.
Tá an blaincéad garbh.

The blanket is rough.
Tá an t-urlár fuar.

The floor is cold.
Tá na ballaí ag éisteacht.

The walls are listening.
Tá na fuinneoga salach.

The windows are dirty.
Las an solas.

Put on the light.
Oíche mhaith. (Standard)

Oíche mhaith. (Ulster)

Good night.
Codladh sámh.

Sleep well.
…ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ…

…ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ…
Dia duit ar maidin.

Good morning.
Cá bhfuil teach an asail? (slang)

Where is the men’s room?
Cá bhfuil an leithreas?

Where is the bathroom/toilet?
Tá Máire ag ní a gruaige.

Máire is washing her hair.
Cá bhfuil mo chíor agus mo scuab?

Where is my comb and my brush?
Tá Órla ag ithe na gallúnaí.

Órla is eating the soap.
Tá Síle ag ní a fiacla le taos fiacal.

Síle is cleaning her teeth with toothpaste.
Tá Pádraigín ag glacadh cithfholctha sa ndorchadas.

Pádraigín is taking a shower in the dark.

Dishes, Cutlery, Furniture

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

an ghloine
the glass
crúsca

jug
crúiscín

jug (small)
cupán

cup
fo-chupán

saucer
sásar

saucer
buidéal

bottle
babhla

bowl
pláta

plate
sáspan

saucepan
scian

knife
forc

fork
spúnóg

spoon
an chiaróg dhubh

the cockroach
bord

table
cathaoir

chair

Food & Drink Terms

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

an t-arán

the bread
an t-im
the butter
subh
jam
siúcra
sugar
salann
salt
piobar
pepper
citseap
ketchup
an fheoil
the meat
na pónairí
the beans
na glasraí
the vegetables
an ubh
the egg
na huibheacha
the eggs
an t-anraith
the soup
toradh
fruit
an t-oráiste
the orange
an t-úll
the apple
tráta
tomato
milseáin
sweets
císte
cake
císte milis
sweet cake
an t-uisce
the water
bainne
milk
tae
tea
caife
coffee
Is maith an t-anlann an t-ocras.
Hunger is a good sauce.
An bhfuil ocras ort?
Are you hungry?
Níl. Ach tá tart orm.
No, but I am thirsty.
Cuir chugam an siúcra,
le do thoil.
Pass me the sugar, please.
An bhfuil spúnóg agat? Tá. (Níl.)
Do you have a spoon? Yes. (No.)
Agus cuir chugam an bainne, le do thoil.
And pass the milk, please.
An bhfuil gabhlóg agus scian agat?
Do you have a fork and knife?
Cá bhfuil an salann?
Where is the salt?
Tabhair dom an t-uisce,
le do thoil.
Give me the water, please.
An maith leat beoir?
Do you like beer?
Is maith liom.
I like it.
Ní maith liom.
I do not like it.
Is fearr liom beoir.
I prefer beer.
Is fuath liom fíon.
I hate wine.
Is breá liom caife.
I love coffee.
Ar mhaith leat cupán tae?
Would you like a cup of tea? (Literally: Would a cup of tea be good with you?)
Ba mhaith liom.
Yes. (Literally: It would be good with me.)
Níor mhaith liom.
No. (Literally: It would not good with me.)
An ólann tú sú oráiste?
Do you drink orange juice?
Ólaim.
Yes. (Literally: I drink…)
Ní Ólaim.
No. (Literally: I do not drink…)
An itheann tú císte?
Do you eat cake?
Ithim.
Yes. (Literally: I eat…)
Ní ithim.
No. (Literally: I do not eat…)
Tá an bia go han-mhaith.
The food is very good.
Bhí na béilí ar fheabhas.
The meals were excellent.
An mbeidh cupán tae (caife) agat?
Will you have a cup of tea (coffee)? (Literally: Will there be a cup of tea [coffee] at you?)
Beidh, go raibh maith agat.
Yes, thank you. (Literally: There will be a cup of tea [coffee] at me. May goodness be at you.)
Ní bheidh.
No. (Literally:: There will not be a cup of tea [coffee] at me.)

For more yes-or-no questions and answers, plus a note on the grammar of yes-or-no questions and answers see the page on irregular verbs.

Goodbye

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Slán agat.
 
Goodbye. (Connemara)
Slán leat.
Goodbye. (Said by person staying.)
Slán abhaile.
Have a safe trip home.
Slán go fóill.
Goodbye for now.

How Are You?

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cén chaoi a bhfuil tú?
How are you? (Connemara)
Caidé mar tá tú?
How are you? (Ulster)
Conas tá tú?
How are you? (Munster)
Tá mé go maith.
I am good.
Tá mé go hiontach.
I am wonderful.
Tá mé go dona.
I am (feeling) badly.
Tá mé tinn.
I am sick.
Tá tinneas cinn orm.
I have a headache.
Tá tuirse orm.
I am tired.

In the Class Room

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Rang

Class
Tar isteach.

Come in.
Suí síos.

Sit down.
An dtuigeann tú?

Do you understand?
Tuigim.

I understand.
Ní thuigim.

I do not understand.
An bhfuil a fhios agat?

Do you know? (A fact, not a person.)
Tá a fhios agam.

I know.
Níl a fhios agam.

I do not know.
Conas a dearfá
_________ as Gaeilge?

How do you say
_________ in Irish?
Bain triail as.

Try it.
Abair go mall é, ma’s é do thoil é.

Say it slowly, please