Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Rang

Class
Tar isteach.

Come in.
Suí síos.

Sit down.
An dtuigeann tú?

Do you understand?
Tuigim.

I understand.
Ní thuigim.

I do not understand.
An bhfuil a fhios agat?

Do you know? (A fact, not a person.)
Tá a fhios agam.

I know.
Níl a fhios agam.

I do not know.
Conas a dearfá
_________ as Gaeilge?

How do you say
_________ in Irish?
Bain triail as.

Try it.
Abair go mall é, ma’s é do thoil é.

Say it slowly, please