Cart

Featured Products

Prepositional Pronouns

Prepositional Pronouns

Reamhfhocal

Forainm (Cuspóireach)

Preposition

é

í

muid
(sinn)

sibh

siad

ag

agam

agat

aige

aici

againn

agaibh

acu

at,
possession

ar

orm

ort

air

uirthi

orainn

oraibh

orthu

on

as

asam

asat

as

aisti

asainn

asaibh

astu

out of,
from a place

chun, chuig

chugam

chugat

chuige

chuici

chugainn

chugaibh

chucu

to,
toward, for

de

díom

díot

de

di

dínn

díbh

díobh

of,
off

do

dom

duit

di

dúinn

daoibh

dóibh

to,
for

faoi

fúm

fút

faoi

fúithi

fúinn

fúibh

fúthu

under,
about

fara

faram

farat

fairis

farae

farainn

faraibh

faru

along
with

i

ionam

ionat

ann

inti

ionainn

ionaibh

iontu

in,
into

idir

idir mé

idir tú

idir é

idir í

eadrainn

eadraibh

eatarthu

between,
both

ionsar

ionsorm

ionsort

ionsair

ionsuirthi

ionsorainn

ionsoraibh

ionsorthu

to,
towards

le

liom

leat

leis

léi

linn

libh

leo

with,
ownership

ó

uaim

uait

uaidh

uaithi

uainn

uaibh

uathu

from, desire or need

roimh

romham

romhat

roimhe

roimpi

romhainn

romhaibh

rompu

before, in front of

thar

tharam

tharat

thairis

thairsti

tharainn

tharaibh

tharstu

by,
over

trí

tríom

tríot

tríd

tríthi

trínn

tríbh

tríothu

through, among

um

umam

umat

uime

uimpi

umainn

umaibh

umpu

about,
at

me

you
(sing.)

him

her

us

you
(plural)

them

Pronoun (as object)

Prepositional Pronouns – Examples

AG

at: 

Tá Máire ag an doras.

Máire is at the door.

possession:

Tá airgead mór agam.

I have a lot of money.

as a result of:

Tá Máire ag an doras.

You’ve broken my heart.

AS

out of:

Bain as do phóca é.

Take it out of your pocket.

from a place:

Is as Gaillimh iad.

They are from Galway.

extinguished:

Tá an tine as.

The fire is out (extinguished).

CHUIG

to: 

Tháinig Síle chugam.

Síle came to me.

toward: 

Tarraing chugat iad.

Pull them towards you.

for: 

Rinne muid chuig glóire Dé é.

We did it for the glory of God.

DE

of:

Tá cuid de na daoine ag gáire.

Some of the people are laughing.

off:

Bain díot do chóta.

Take off your coat.

DO

to: 

Tabhair di an bláth.

Give the flower to her.

for: 

Fuair mé duit é.

I got it for you.

FARA

along with:

Bhí Míheál faru.

Míheál was in their company.

FAOI

under: 

Bhí Míheál faru.

The cat is not under the table.

about: 

Tá mé ag caint fút.

I am talking about you.

intention: 

fúm Eibhlín a phósadh.

I intend to marry Eibhlín.

IDIR

between:

Tá míle eatarthu.

There is a mile between them.

both:

Bhí idir sean agus óg ann.

Both young and old were there.

I

in: 

Tá diabhal inti.

There’s a devil in her.
(She’s a devil of a one.)

having become
something:

Táim i mo mhúinteoir.

I’m a teacher.

LE

with:

Tar liom.

Come with me.

as a result of:

Tá Cáit tinn le himní.

Cáit is sick with worry.

for the purpose of:

Tá scéal le hinsint agam.

I have a story to tell.

due to be:

Tá arán ansin le n-ithe.

There’s bread there to be eaten.

against:

Bhí a chos leis an mballa.

His foot was against the wall.

duration:

Tá muid anseo le mí.

We are (have been) here for a month.

ownership:

Is liom é.

I own it. (It’s mine.)

AR

on:

Tá cuileog ar an gcíste.

There is a fly on the cake.

to wear:

Tá hata uirthi.

She has a hat on.
(She is wearing a hat.)

to have an appearance:

Bhí cuma brónach air.

He appeared sorry.

to have a name:

Siobhán atá orm.

My name is Siobhán.

to have a price:

Tá seacht bpunt orthu.

They cost seven pounds.

having to do a thing:

orainn bainne a ól.

We must drink milk.

ROIMH

before:

Chuir Nóra bia romhainn.

Nóra put food before us.

on the arrival:

Bhí Pól roimpi anseo.

Pól was here on her arrival.

THAR

by:

Rith an capall tharainn.

The horse ran by us.

over:

Chuaigh Pádraig thar sáile.

Pádraig went over seas.

exceedingly:

Bhí an seó thar barr.

The show was outstanding.

TRÍ

through:

Chuaigh creathán tríthi.

A shiver went through her.

UM

about:

D’iaigh siad um an rí.

They closed in about the king.

at:

Shiúil sé um Shionainn.

He walked by (at) the Shannonside.

Ó

from:

Labhair Peig ón ardán.

Peig spoke from the stage.

since:

Ní raibh siad sásta ó shin.

They weren’t content since then.

desire or need:

Tá deoch uaim.

I need a drink. (I want a drink.)