Recent Posts

Prepositional Pronouns

Prepositional Pronouns

ReamhfhocalForainm (Cuspóireach)Preposition
éímuid
(sinn)
sibhsiad
agagamagataigeaiciagainnagaibhacuat,
possession
arormortairuirthiorainnoraibhorthuon
asasamasatasaistiasainnasaibhastuout of,
from a place
chun, chuigchugamchugatchuigechuicichugainnchugaibhchucuto,
toward, for
dedíomdíotdedidínndíbhdíobhof,
off
dodomduitdidúinndaoibhdóibhto,
for
faoifúmfútfaoifúithifúinnfúibhfúthuunder,
about
farafaramfaratfairisfaraefarainnfaraibhfarualong
with
iionamionatannintiionainnionaibhiontuin,
into
idiridir méidir túidir éidir íeadrainneadraibheatarthubetween,
both
ionsarionsormionsortionsairionsuirthiionsorainnionsoraibhionsorthuto,
towards
leliomleatleisléilinnlibhleowith,
ownership
óuaimuaituaidhuaithiuainnuaibhuathufrom, desire or need
roimhromhamromhatroimheroimpiromhainnromhaibhrompubefore, in front of
thartharamtharatthairisthairstitharainntharaibhtharstuby,
over
trítríomtríottrídtríthitrínntríbhtríothuthrough, among
umumamumatuimeuimpiumainnumaibhumpuabout,
at
meyou
(sing.)
himherusyou
(plural)
them
Pronoun (as object)

Prepositional Pronouns – Examples

AG

at: 

Tá Máire ag an doras.

Máire is at the door.

possession:

Tá airgead mór agam.

I have a lot of money.

as a result of:

Tá mo chroí briste agat.

You’ve broken my heart.

AS

out of:

Bain as do phóca é.

Take it out of your pocket.

from a place:

Is as Gaillimh iad.

They are from Galway.

extinguished:

Tá an tine as.

The fire is out (extinguished).

CHUIG

to: 

Tháinig Síle chugam.

Síle came to me.

toward: 

Tarraing chugat iad.

Pull them towards you.

for: 

Rinne muid chuig glóire Dé é.

We did it for the glory of God.

DE

of:

Tá cuid de na daoine ag gáire.

Some of the people are laughing.

off:

Bain díot do chóta.

Take off your coat.

DO

to: 

Tabhair di an bláth.

Give the flower to her.

for: 

Fuair mé duit é.

I got it for you.

FARA

along with:

Bhí Míheál faru.

Míheál was in their company.

FAOI

under: 

Bhí Míheál faru.

The cat is not under the table.

about: 

Tá mé ag caint fút.

I am talking about you.

intention: 

fúm Eibhlín a phósadh.

I intend to marry Eibhlín.

IDIR

between:

Tá míle eatarthu.

There is a mile between them.

both:

Bhí idir sean agus óg ann.

Both young and old were there.

I

in: 

Tá diabhal inti.

There’s a devil in her.
(She’s a devil of a one.)

having become
something:

Táim i mo mhúinteoir.

I’m a teacher.

LE

with:

Tar liom.

Come with me.

as a result of:

Tá Cáit tinn le himní.

Cáit is sick with worry.

for the purpose of:

Tá scéal le hinsint agam.

I have a story to tell.

due to be:

Tá arán ansin le n-ithe.

There’s bread there to be eaten.

against:

Bhí a chos leis an mballa.

His foot was against the wall.

duration:

Tá muid anseo le mí.

We are (have been) here for a month.

ownership:

Is liom é.

I own it. (It’s mine.)

AR

on:

Tá cuileog ar an gcíste.

There is a fly on the cake.

to wear:

Tá hata uirthi.

She has a hat on.
(She is wearing a hat.)

to have an appearance:

Bhí cuma brónach air.

He appeared sorry.

to have a name:

Siobhán atá orm.

My name is Siobhán.

to have a price:

Tá seacht bpunt orthu.

They cost seven pounds.

having to do a thing:

orainn bainne a ól.

We must drink milk.

ROIMH

before:

Chuir Nóra bia romhainn.

Nóra put food before us.

on the arrival:

Bhí Pól roimpi anseo.

Pól was here on her arrival.

THAR

by:

Rith an capall tharainn.

The horse ran by us.

over:

Chuaigh Pádraig thar sáile.

Pádraig went over seas.

exceedingly:

Bhí an seó thar barr.

The show was outstanding.

TRÍ

through:

Chuaigh creathán tríthi.

A shiver went through her.

UM

about:

D’iaigh siad um an rí.

They closed in about the king.

at:

Shiúil sé um Shionainn.

He walked by (at) the Shannonside.

Ó

from:

Labhair Peig ón ardán.

Peig spoke from the stage.

since:

Ní raibh siad sásta ó shin.

They weren’t content since then.

desire or need:

Tá deoch uaim.

I need a drink. (I want a drink.)