Reamhfhocal Forainm (Cuspóireach) Preposition
é í muid
(sinn)
sibh siad
ag agam agat aige aici againn agaibh acu at,
possession
ar orm ort air uirthi orainn oraibh orthu on
as asam asat as aisti asainn asaibh astu out of,
from a place
chun, chuig chugam chugat chuige chuici chugainn chugaibh chucu to,
toward, for
de díom díot de di dínn díbh díobh of,
off
do dom duit di dúinn daoibh dóibh to,
for
faoi fúm fút faoi fúithi fúinn fúibh fúthu under,
about
fara faram farat fairis farae farainn faraibh faru along
with
i ionam ionat ann inti ionainn ionaibh iontu in,
into
idir idir mé idir tú idir é idir í eadrainn eadraibh eatarthu between,
both
ionsar ionsorm ionsort ionsair ionsuirthi ionsorainn ionsoraibh ionsorthu to,
towards
le liom leat leis léi linn libh leo with,
ownership
ó uaim uait uaidh uaithi uainn uaibh uathu from, desire or need
roimh romham romhat roimhe roimpi romhainn romhaibh rompu before, in front of
thar tharam tharat thairis thairsti tharainn tharaibh tharstu by,
over
trí tríom tríot tríd tríthi trínn tríbh tríothu through, among
um umam umat uime uimpi umainn umaibh umpu about,
at
me you
(sing.)
him her us you
(plural)
them
Pronoun (as object)