Bed & Bath

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Cá bhfuil mo sheomra leapa?

Where is my bedroom?
Tá sé thuas an staighre.

It is upstairs.
Cé atá i mo leaba?

Who is in my bed?
Tá Mollaí i do leaba, an créatúr bocht.

Mollaí is in your bed, the poor creature.
Tá an leaba briste.

The bed is broken.
Tá an piliúr ró-bhog.

The pillow is too soft.
Tá an blaincéad garbh.

The blanket is rough.
Tá an t-urlár fuar.

The floor is cold.
Tá na ballaí ag éisteacht.

The walls are listening.
Tá na fuinneoga salach.

The windows are dirty.
Las an solas.

Put on the light.
Oíche mhaith. (Standard)

Oíche mhaith. (Ulster)

Good night.
Codladh sámh.

Sleep well.
…ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ…

…ZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ…
Dia duit ar maidin.

Good morning.
Cá bhfuil teach an asail? (slang)

Where is the men’s room?
Cá bhfuil an leithreas?

Where is the bathroom/toilet?
Tá Máire ag ní a gruaige.

Máire is washing her hair.
Cá bhfuil mo chíor agus mo scuab?

Where is my comb and my brush?
Tá Órla ag ithe na gallúnaí.

Órla is eating the soap.
Tá Síle ag ní a fiacla le taos fiacal.

Síle is cleaning her teeth with toothpaste.
Tá Pádraigín ag glacadh cithfholctha sa ndorchadas.

Pádraigín is taking a shower in the dark.