Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

by May 9, 2014News0 comments

Ina dhiaidh geimhridh fada fuair (agus sneachtaí troma) d’fhilleamar ar Esopus. Bhí iontas orainn nuair a chonaiceamar cé chomh gnóthach a bhí na Bráithre agus a gcúntóirí. Bhí an oiread athrach ann agus is amhlaidh is fearr é.

After a long cold (and snowy) winter we returned to Esopus. We were all surprised when we saw how busy the Brothers and their helpers had been. So many changes and all for the better.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Bhí slua mór Gaeilgeoirí ar an deireadh seachtaine, a lán seanaghaidheanna agus aghaidheanna úra, agus ‘chuile dhuine ann chun na rudaí a bhí siad ag foghlaim sa bhaile a chur os ard.

We had a great showing for the weekend, with a lot of old and new faces, all there to show off what they’ve been learning back at home.

Oró, áit ciúin chun comhrá deas a dhéanamh (as Gaeilge, ar ndóigh).

Ahh, a quiet place to have a nice conversation (in Irish, of course).

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Bhí a lán ceoltóirí iontacha linn a rinne sult do ‘chuile dhuine i rith na deireadh seachtaine. Bhí Pádraig agus Pádraigín ansin a stiúradh.

We had a lot of great musicians who entertained everyone throughout the weekend. Pádraig & Pádraigín were there to supervise.

Bhí Rath ag obair go crua sa Siopa agus bhí díocas ar Sheán na leabhair agus na léinte a cheannach.

Rath was hard at work in the Shop and Seán was eager to buy the books and shirts.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Scéala mór! Tá caife idirlín ag Esopus anois. Ní hea in aon chor, ní dhíolann siad lattes, FÓS!

Big news! Esopus now has an internet café. No, they don’t sell lattes, YET!

Anois, cén chaoi a dhéanann tú é? 1,2,3 nó a haon, a dó, try?

Now how does it go? 1,2,3 or a haon, a dó, try?

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Tá cuma iontach ar an lochán.

The pond looks marvelous!

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
A dhaidí, ba mhaith liom damhsa a fhoghlaim chomh maith. Geallaim duit nach satlóidh mé ar do mhéara coise arís.

Daddy, I want to learn to dance as well. I promise I won’t step on your toes again.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Bíonn Séan ann i gcónaí chun giota cúnaimh a thabhairt le duine-ar-dhuine.

Seán is always there to help with a little one-on-one.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Am néal codlata!

Nap time!

Anois, cad a dúirt Donnacha faoin damhsa seo? Taobh clé – Taobh deas, nó arbh é 1,2,3 – 1,2,3?

Now, what did Donncha say about this dance? Left – Right, or was it 1,2,3 – 1,2,3?

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
GBDO (Go bhfóire Dia orm)! Tá mé tugtha traochta.

OMG! I’m knackered.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Buaiteóirí an Fháinne Airgid

Winners of the Silver Fáinne

Máirtín Gavin & Seán Handy

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Buaiteóirí an Fháinne Óir

Winners of the Gold Fáinne

Seoirsín Ní Mheachair, Aindriú Ó Ciardha agus Amanda Bernhard

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Comhghairdeas! Fuair Fióna Ní Íde scoláireacht go dtí Seachtain na Gaeilge in Esopus, buíochas leis an Irish American Association of Northwest Jersey.

Fióna Ní Íde received a scholarship to attend the Irish Immersion Week in Esopus, thanks to support from the Irish American Association of Northwest Jersey.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Comhghairdeas! Fuair Mary Ellen Ahr an scoláireacht “Ethel Brogan”, buíochas leis an Kevin Barry Irish Club.

Mary Ellen Ahr received the Ethel Brogan Scholarship thanks to support from the Kevin Barry Irish Club.

Comhghairdeas! Fuair Justin West Scoláireacht an Mhic Léinn (Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Justin West received a Scholarship. (Student – For study in Ireland.)

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY
Comhghairdeas! Fuair Sorcha Uí Lochlainn an Scoláireacht “John Patrick Tierney” (Múinteoir – Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Sorcha Uí Lochlainn received the John Patrick Tierney Scholarship. (Teacher – For study in Ireland.)

Rang Arailt

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

Rang Dhaithí

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

Rang Lúcais

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

Rang Naoise

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

Rang Phóil

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

Rang Roibeáird

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY

An Grúpa

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2014) Esopus, NY