Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

by May 10, 2013News0 comments

Nuair a bhí mé i m’óige léigh mé leabhar d’arbh ainm “The Thinking Tree” le Enid Blyton. Tagann an leabhar úd chun chuimhne i gcónaí nuair a breathnaím ar an gcrann seo.

Esopus – “The Thinking Tree”

When I was young I read a book by Enid Blynton called “The Thinking Tree”. This tree always reminds me of that book.

“The Thinking Tree of Esopus”

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Tá Kermit ag smaoineamh ar chlár telefíse “Na Muppets” as Gaeilge.

Kermit is thinking about “The Muppet Show” in Irish for a TV show.

CGL. Seo iad Ríochas na nDaltaí. Nach cóir do na daoine seo bheith ina seasamh?

OK. Here come the Daltaí royalty. Shouldn’t these people stand up?

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Lucas bocht. Bhí ar na Bráithre, i rith na deireadh seachtaine, glaoch a chur ar otharcharr dó. Thug sé cuairt ghearr ar an ospidéal, buíochas le Dia. Cuireadh sa bhaile é le bheith faoi chúram ceanúil Judy.

Poor Lucas. During the weekend we had to call out the medics for him. Thankfully after a short stay in the hospital, Lucas was sent home for some well-deserved TLC from Judy.

Ba maith le Kermit gach rud a fhoghlaim gur féidir leis i rith na deireadh seachtaine. Seo é Kermit ag glacadh sosa tar éis damhsa go dian.

Kermit wanted to learn everything he could while staying at Esopus. Here you can see him taking a break after dancing his feet off.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Bhí áthas ar Chiara Nic Oscair, scoláire Fulbright, léacht a thabhairt i rith na deireadh seachtaine. Go raibh maith agat, a Chiara.

Ciara Nic Oscair, the Fulbright teacher, was happy to do a lecture during the weekend. Thanks, Ciara.

Bhí múinteoirí den scoth ag Kermit. Bhí áthas an domhain ar Liam agus Nóra cabhair a thabhairt dó.

Kermit had some great teachers. Liam & Nóra were happy to give him a helping hand.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Thug Bráthair Eoghan cuairt le linn an chruinnithe deiridh chun aithne a chur orainn. Is é an bainisteoir nua ag an teach spioradálta. Go n-éirí an t-ádh leat leis an phost nua, a Bhráthair.

During the closing meeting Brother Owen stopped by to introduce himself as the new manager of the retreat house. We wish him all the luck in the world.

Fan soicind! An iad Bernie agus Máire ag iarraidh Jello shot a ithe? Óro cén fath nach bhfuil? Cad é sin do’n té sin nach mbaineann sin dó?

Wait a second. Is that Bernie and Mary trying out a jello shot? Hey, why not?

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Is maith lena daltaí ár gcomhráite “Duine ar Dhuine” i lár na deireadh seachtaine. Is mian le Nóra bheag féin comhrá a déanamh. Níl mé cinnte faoi Liam ar chor ar bith.

Our one-on-one sessions are very popular during the weekend. Even Nóra wants to get in on the conversation. Not sure about Liam though.

Fuair beirt an Fáinne Airgid.. Tarlach agus Máire Léan.
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Comhghairdeas! Fuair Bairbre Estenes an scoláireacht “Ethel Brogan”.

Bairbre Estenes received the Ethel Brogan Scholarship.

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY
Comhghairdeas! Fuair Seáinín Mac Conraoi Scoláireacht an Mhic Léinn (Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Seáinín Mac Conraoi received a Scholarship. (Student – For study in Ireland.)

Comhghairdeas! Fuair Maitiú Tully an Scoláireacht “John Patrick Tierney” (Múinteoir – Le haghaidh staidéir in Éirinn.)

Maitiú Tully received the John Patrick Tierney Scholarship. (Teacher – For study in Ireland.)

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Toghcháin 2013

Daltaí na Gaeilge Elections

  • Liam MacGiodaire, Uachtarán – President
  • Padráig Mullen, Leasuachtarán Feidhme – Vice President for Operations
  • Eibhlín Zurell, Leasuachtarán Oideachais – Vice President for Education
  • Rath Dehoust, Leasuachtarán Bolscaireachta – Vice President for Publicity
  • Stiobhárd Cassel, Leasuachtarán Ioncaim – Vice President for Fundraising
Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

An Naíolann le Siobhán

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Sheoirsín

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Roibeáird

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Uáitéair

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Chiara

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Shiobhán

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Arailt

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

Rang Phóil

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY

An Grúpa

Deireadh Seachtaine (Bealtaine 2013) Esopus, NY