patraisc i gcrann piorraí

Ar an gcéad lá de Nollag thug mo leannán dom

dhá fhearán bhreaca

Ar an dara lá de Nollag thug mo leannán dom

trí chearc Fhrancacha

Ar an tríú lá de Nollag thug mo leannán dom

ceithre éan ag glaoch

Ar an gceathrú lá de Nollag thug mo leannán dom

cúig fháinne óir

Ar an gcúigiú la de Nollag thug mo leannán dom

sé ghé ag breith

Ar an séú lá de Nollag thug mo leannán dom

seacht n-eala ag snámh

Ar an seachtú lá de Nollag thug mo leannán dom

ochtar cailín ag bleán

Ar an t-ochtú lá de Nollag thug mo leannán dom

naonúr ban ag damhsa

Ar an naoú lá de Nollag thug mo leannán dom

deichniúir tiarna ag léim

Ar an deichiú lá de Nollag thug mo leannán dom

aon phíobaire dhéag ag píobaireacht

Ar an t-aonú lá déag Nollag thug mo leannán dom

dháréag drumadóir ag drumadóireacht

Ag an dara lá déag Nollag thug mo leannán dom