Duais Ghlór na nGael – Global Gaeilge 2013

by Mar 29, 2014News0 comments

Bhailigh grúpaí agus coistí Gaeilge ó cheann ceann Éireann agus thar lear, in Óstán Chaisleán Chluain Tarbh i mBaile Átha Cliath ar an Satharn, 29 Márta 2014, lena gcuid éachtaí i dtaobh chaomhnú agus chur chun cinn na Gaeilge ina gceantair a cheiliúradh.

Irish language committees and groups from all over Ireland and overseas gathered in the Clontarf Castle Hotel on Saturday to celebrate their achievements in the preservation and promotion of Irish in their communities.

Rinne an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich comhghairdeas leis na grúpaí uilig agus é ag bronnadh duaiseanna ar choistí pobail, coistí scoile agus ollscoile ó Éirinn. Agus bhronn sé duaiseanna ar choistí ó Alba, Cheanada agus Mheiriceá sa gComórtas “Global Gaeilge”. Seo na torthaí:

Minister of State Dinny McGinley congratulated all the organizations who took part and awarded prizes to community groups, school groups, and universities from Ireland. And he also bestowed awards on organizations from Scotland, Canada, and America in the “Global Gaeilge” competition.

Here are the results:

Duaiseanna Ghlór na nGael – Global Gaeilge 2013

Duais urraithe ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

1ú Áit €4,000

Daltaí na Gaeilge – Stáit Aontaithe Mheiriceá

Duais Ghlór na nGael – Global Gaeilge 2013
Bhí beirt dár gcarad dílis in Éireann ann chun na dámhachtana a ghlacadh ar ár son. Bhí dream Dhaltaí na Gaeilge ina óstach ar an “Fáinne Wearers’ Ball” ar an Satharn céanna is a bhí dinnéar na dámhachtana ar siúl. Chuaigh Daithí Mac Fhlaithimh agus Siún Ní Dhuinn inár n-áit. Go raibh maith agaibh, a chairde. De réir an phictiúir feicim gur bhain sibh an-sult as.

Two of our very good friends in Ireland were there to accept the award on our behalf. Daltaí was hosting the “Fáinne Wearers’ Ball” on the same Saturday that the awards dinner took place. Daithí Mac Fhlaithimh and Siún Ní Dhuinn stepped in to help us out. Thanks, guys. By the picture, I see that you both had a great time.

Duais Ghlór na nGael – Global Gaeilge 2013
Raidió na Life