Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)

by Mar 30, 2012News0 comments

Marist Brothers

Long Beach Island Foundation of the Arts and Science

Áit nua í LBI.

An bhfuil gach rud sa gcarr anois?

Is it all in now?

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Rinne tú dearmad ar an maide agus cúplá rud eile.

You forgot the pole and a couple of other things.

Bhí an áit nua thar barr. Rinne páistí óna scoileanna áitiúla taispeántas álainn.

The new place was excellent. The local kids put on the exhibit in the background.

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Seomra a hocht aríst? Cá bhfuil Eibhlín?

Room eight again? Where’s Eileen?

Bhí an seomra cóisir cineál beag ach bhí an craic go hiontach.

The room was a little small but the craic was great.

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Agus anois focal tapa ónár n-urraitheoirí. LOL Rinne duine de na páistí áitiúla é seo.

And now a quick word from our sponsors. LOL One of the local kids did this.

Bhí rang Lúcais an-chruthaitheach, mar is gnáth. Ciorcal? Cearnóg? Comhthreomharán? Céimseata as Gaeilge! Sin é méid.

As usual, Lucas came up with a new and exciting class for his students. Geometry as Gaeilge. Enough said.

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Sheol Fulbright múinteoir den scoth chugainn aríst. Thug chuile dhuine an-spéis i léacht Mhadeleine ó thús deireadh.

Fullbright sent us one of their best teachers again. Madeleine kept everyone’s attention riveted throughout her lecture.

Bhí an bia an-bhlasta. Más mian leat braon a bhlaiseadh, bhuel, ná déan dearmad ar an bhFáinne Wearers Ball 2013.

The food was very tasty. If you want a taste don’t forget about the Fáinne Wearers Ball in 2013.

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Bhí Athair Campoli linn aríst agus thaitin an t-Aifreann go mór linn.

Father Campoli was with us again and everyone was delighted with the service.

Is é seo sampla eile de na pictiúir a bhí péinteáilte ag na mic léinn áitiúla. Nach bhfuil siad cumasach?

This is another sampling of the pictures that were painted by the local students. Are they not talented?

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Bíodh do chroí á shníomh le héad, Gene Kelly!

Eat your heart out Gene Kelly!

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
An Grúpa.

The Group.

Fáinne Wearers Ball 2012 (LBI)
Daltaí na Gaeilge