36302

#42156

Bhí an mhícheart agam 😉 agus d’athraigh mé an t-abairt eile go beag.

Bhi ár dturas slán ar an dá aird, ach ní raibh gach cóisirteóir chomh ábharach. Fuair dháréag ar a laghad a mbás ar rith an bhféile. Sa thimpiste is measa, thiomáin móipéidcharr isteach in éadan otharcharr, ón taobh thiar de chomhartha stad.