Ceist faoin Tuiseal Ginideach agus faoi hUimhreacha

Fáilte (Welcome) Forums General Discussion (Irish and English) Ceist faoin Tuiseal Ginideach agus faoi hUimhreacha

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • Author
  Posts
 • #36785
  BasicDeer
  Participant

  Úsáidtear ainmfhocal uatha tar éis uimhreach sa chuid mhaith cásaí.

  m.s. [cite]dhá bhád : trí bhád : ceithre bhád[/cite]

  Agus má bha chóir d’ainm bheith ina ainm ginideach sa chomhréir?

  m.s. [cite]Tá mé ag tógáil trí [/cite]leabhar?/leabhair?[cite] liom.[/cite]

  Ba mhaith liom a rá ba chóir do books an tuiseal ginideach a ghabháil, ach nílim cinnte i ndáiríre.

  Go raibh maith agaibh!

  p.s.: An bhfuil aon bhealach ann chun an ponc a chur ar litreacha sa Chló Ghaelach?

  #45539
  Labhrás
  Participant

  Úsáidtear ainmfhocal uatha tar éis uimhreach sa chuid mhaith cásaí.

  m.s. dhá bhád : trí bhád : ceithre bhád

  Agus má bha chóir d’ainm bheith ina ainm ginideach sa chomh réir?

  Níoɼ Ä‹óiɼ, aÄ‹ i gcáÅ¿ na bunuiṁɼeaÄ‹ “aon”

  Níor chóir, ach i gcás na huimhreach “aon”

  m.s. Tá mé ag tógáil trí leabhar?/leabhair? liom.

  Tá tú ag tógáil tɼí leaḃaɼ leat. – i gcáÅ¿ na huiṁɼeaÄ‹ uaṫa ⁊ Å¿a ÄŠaiÄ¡deán Oifigiúil aɼ a laÄ¡ad.

  Tá tú ag tógáil trí leabhar leat. – i gcás na huimhreach uatha agus sa Chaighdeán Oifigiúil ar a laghad.

  p.s.: An bhfuil aon bhealach chun an ponc a chur ar litreacha sa Chló Ghaelach?

  ClóÅ¿cɼíoḃaim AltGɼ ⁊ an lánÅ¿tad . le Ä‹éile ⁊ an litiɼ b (nó cdfgmpÅ¿t) ina ḋiaiḋ ⁊ faiÄ¡im ḃ (nó ċḋḟġṁṗẛṫ). 🙂
  AÄ‹ caiṫfiḋ méaɼċláɼ bɼeiÅ¿iṫe a ḃeiṫ agat, aɼ ndóiÄ¡.
  Bainim úÅ¿áid aÅ¿ an méaɼċláɼ
  “Extremtastatur”, maɼ ẛampla, aÄ‹ tá ɼoinnt eile ann fɼeiÅ¿in.

  Clóscríobhaim AltGr agus an lánstad . le chéile agus an litir b (nó cdfgmpÅ¿st) ina dhiaidh agus faighim ḃ (nó ċḋḟġṁṗẛṡṫ).
  Ach caithfidh méarchlár breisithe a bheith agat, ar ndóigh. *)
  Bainim úsáid as an méarchlár “Extremtastatur”, mar shampla, ach tá roinnt eile ann freisin.

  *) … and a Cló Gaelach font.

  #45540
  Lughaidh
  Participant

  Tá fadhb leis a’ chló Ghaelach a tchím anseo, tá na s-annaí cosúil leis na s-annaí ins na seanleabharthaí Fraincise, agus tá na r-annaí cosúil le s-annaí an Chló Ghaelaigh. Níl r an Chló Ghaelaigh mar sin!

  Cibith, faighigí an doiciméad “Uimhreacha” a rinn Michal Boleslav Mechura, tá achan eolas fá na huimhreacha le fáil ann — bhail an t-eolas de réir an ChO cibith (ach níl mé cinnte go bhfuil mórán duifreach, ins a’ chás sin, eadar an CO agus na canúintí)

  #45544
  Labhrás
  Participant

  Tá fadhb leis a’ chló Ghaelach a tchím anseo, tá na s-annaí cosúil leis na s-annaí ins na seanleabharthaí Fraincise, agus tá na r-annaí cosúil le s-annaí an Chló Ghaelaigh. Níl r an Chló Ghaelaigh mar sin!

  Tá, ar an drochuair.
  Tá cuma an-ait air gan aon chlófhoireann Gaelach suiteáilte: Tá litreacha simplí amháin sa Chló Gaelach, ach nach bfhuil na consain le ponc séimhithe nó an s fada agus r fada, gan trácht ar an Et Tironiana

  Ach leis na clófhoirne Gaelacha (Bunchló, cuir i gcás) tá siad uile go breá.

  #45545
  Héilics Órbhuí
  Participant

  Maidir leis an doiciméad tuasluaite Mhechura, tá sé réasúnta maith ach tá botúin ann chomh maith. Mholfhainn gan brath air go hiomlán. Creidim go bhfuil an Caighdeán Oifigiúil Athbhreithnithe de chuid Thithe an Oireachtais beagán níos fearr agus níos cruinne.

  #45546
  Lughaidh
  Participant

  Maidir leis an doiciméad tuasluaite Mhechura, tá sé réasúnta maith ach tá botúin ann chomh maith.

  cá háit a bhfuil na meancógaí sin? ba cheart é a ráidht le Michal féin agus cheartóchadh sé iad…

  Mholfhainn gan brath air go hiomlán. Creidim go bhfuil an Caighdeán Oifigiúil Athbhreithnithe de chuid Thithe an Oireachtais beagán níos fearr agus níos cruinne.

  bhfuil seo gomh cuimsitheach le doiciméad Mhichal? chan fhacaidh mise doiciméad gomh cuimsitheach leis go dtí seo, fiú Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí agus New Irish Grammar srl…

  #45547
  Labhrás
  Participant

  ba cheart é a ráidht le Michal féin agus cheartóchadh sé iad….

  Ba cheart go cinnte.
  Níorbh ionadh orm más amhlaidh nach bhfaigheann Michal ach beagáinín aiseolais ó na húsáideoirí
  agus mar sin maireann na meancóga …

  #45548
  Lughaidh
  Participant

  Scríobh chuige 🙂

  #45549
  Héilics Órbhuí
  Participant

  bhfuil seo gomh cuimsitheach le doiciméad Mhichal?

  Tá. [url]http://www.oireachtas.ie/parliament/media/michelle/Final-Version.pdf[/url]

  fiú Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí agus New Irish Grammar srl…

  Tá an ceart agat. B’ionadh liom nach bhfuil Graiméar na mBráithre sách cuimsithe maidir leis na huimhreacha.

  Níl ach cúpla meancóg sa doiciméad Mhechura, ach d’ábhar a bhfuil an oiread sin cruinnis ag teastáil uaidh, tá sé fíorthábhachtach iad a sheachtaint. Féach ar mo thread eile darb ainm “Uimhreacha”. Tá cúpla meancóg eile nár luaigh mé sa thread seo chomh maith.

  Ní hé sin le rá nach dtréaslaim leis an Mechurach a chuid saothair. Tá an doiciméad úsáideach go deo in ainneoin a mheancóg corr.

  #45552
  Héilics Órbhuí
  Participant

  Ar aon chuma, seo libh cúpla des na meangóga a fuair mé sa gcáipéis, ionas nach mbeadh sibh ag smaoineamh gur ag caint san aer atáim 😉

  pg 6 – fiche a dó míle vs. pg 16 – fiche a dóÂ mhíle
  pg 34 – an daichead a dó mhíle

  pg 16 – míle, cúig chéad is fiche a hocht bosca vs. pg 23 – míle, cúig chéad is fiche a hocht mbosca

  pg 26 – dath an aon fhuinneog dhéag vs. dath an aon fhuinneog déag bhána

  pg 23 – cúig chéad a haon capall mhóra vs. pg 27 – luach an chéad a haon bhád mhóra

  Creidim go bhfuil cúpla ceann eile chomh maith ach ní raibh fonn orm an rud uilig a léamh an athuair.

Viewing 10 posts - 1 through 10 (of 10 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
Daltaí na Gaeilge