Sláinte! 
Sláinte is táinte!
Go dté tú an céad!
Go gcuire Dia an t-ádh ort!
Bail ó Dhia ort! 
Go mairir an céad, is bliain chun aithrí! 

Éire go Brách! 
Seo mo sheal. 
Caith siar é agus ná lig aniar é! 
Scilidh fíon fírinne. 
Is milis fíon, ach is searbh a íoc.
Is giorra deoch na scéal. 
Nuair a bhíonn an fíon istigh, bíonn an ciall amuigh. 
Ní fearr bia ná ciall (agus níorbh fhearr riamh iad ná an deoch) 
‘Sé leigheas na póite ól arís.
Déanann tart tart. 
Go dtuga Dia slán abhaile thú. 
Ní cheileann meisce rún. 
Cibé cé olfhas ‘s é Domhnall a íocfhas. 

Health!
Health and wealth!
Long life to you!
Best of luck to you!
God prosper you!
May you live to be one hundred, and a year for repentence!
Ireland Forever!
This is my round.
Toss it back and don’t let it back up.
Wine divulges truth.
Wine is sweet buy paying for it is bitter.
A drink is shorter than a story.
When the wine is in(side), the sense is out(side).
Food is not better than sense (and they are never better then drink).
It is the cure of a hangover (to) drink again.
Thirst makes (for) thirst.
May God bring you safely home.
Drunkenness hides no secret[s].
Whoever will drink, ’tis Domhnall will pay.

Daltaí na Gaeilge