Verb

Past

Present

Future


be

An raibh tú?

Bhí mé

raibh mé

An bhfuil tú?

Táim

Nílim

An mbeidh tú?

Beidh mé

Ní bheidh mé

Feic
see

An bhfaca tú?

Chonaic mé

fhaca mé

An bhfeiceann tú?

Feicim

Ní fheicim

An bhfeicfidh tú?

Feicfidh mé

Ní fheicfidh mé

Téigh
go

An ndeachaigh tú?

Chuaigh mé

dheachaigh mé

An dtéann tú?

Téim

Ní théim

An rachaidh tú?

Rachaidh mé

Ní rachaidh mé

Déan
do

An ndearna tú?

Rinne mé

dhearna mé

An ndéanann tú?

Déanaim

Ní dhéanaim

An ndéanfaidh tú?

Déanfaidh mé

Ní dhéanfaidh mé

Faigh
get

An bhfuair tú?

Fuair mé

bhfuair mé

An bhfaigheann tú?

Faighim

Ní fhaighim

An bhfaighidh tú?

Gheobhaidh mé

Ní bhfaighidh mé

Abair
say

An ndúirt tú?

Dúirt mé

dúirt mé

An ndeir tú?

Deirim

Ní deirim

An ndéarfaidh tú?

Déarfaidh mé

Ní déarfaidh mé

Verb

Past

Present

Future

Tar
come

Ar tháinig tú?

Tháinig mé

Níor tháinig mé

An dtagann tú?

Tagaim

Ní thagaim

An dtiocfaidh tú?

Tiocfaidh mé

Ní thiocfaidh mé

Ith
eat

Ar ith tú?

D’ith mé

Níor ith mé

An itheann tú?

Ithim

Ní ithim

An íosfaidh tú?

Íosfaidh mé

Ní íosfaidh mé

Tabhair
give/bring

Ar thug tú?

Thug mé

Níor thug mé

An dtugann tú?

Tugaim

Ní thugaim

An dtabharfaidh tú?

 Tabharfaidh mé

Ní thabharfaidh mé

Beir…ar
catch

Ar rug tú?

Rug mé

Níor rug mé

An mbeireann tú??

Beirim

Ní bheirim

An mbéarfaidh tú?

Béarfaidh mé

Ní bhéarfaidh mé

Clois
hear

Ar chuala tú?

Chuala mé

Níor chuala mé

An gcloiseann tú?

Cloisim

Ní chloisim

An gcloisfidh tú?

Cloisfidh mé

Ní chloisfidh mé