Lúireach

Críost liom
Críost romham
Críost i mo dhiaidh
Críost istigh ionam
Críost fúm
Críost os mo chionn
Críost ar mo lámh dheas
Críost ar mo lámh chlé
Críost i mo luí dom
Críost i mo sheasamh dom
Críost i gcroí gach duine atá
ag cuimhneamh orm
Críost i mbéal gach duine
a labhráionn liom
Críost i ngach súil a fhéacann orm
Críost i ngach cluas a éisteann liom

Breastplate

Christ with me
Christ before me
Christ behind me
Christ in me
Christ beneath me
Christ above me
Christ on my right
Christ on my left
Christ when I lie down
Christ when I arise
Christ in the heart of everyone
who thinks of me
Christ in the mouth of everyone
who speaks of me
Christ in every eye that sees me
Christ in every ear that hears me.

Naomh Pádraig (ca 377)