Cart

Recent Posts

Múineann gá seift

Tá daoine ar an saol seo agus ní bhainfeadh an diabhal an bhearna díobh ná suíochán ar an mbus. Sé an saghas duine atá i gceist agam ná an sórt nách bhfaighfí in aisce riamh é de cheal seifte. Ach ní fearr rud a dhéanfainn ná scéilín a insint dhaoibh, chun an rud a léiriú i gceart.

Tabharfad Seán ar an bhfear sa sgéal chun aise. Is ó mo chara Séamas a fuaireas an scéal so, agus bhí ainm na fírinne riamh air agus ar a athair roimis. D’athruigheas na h-ainmneacha chun na daoine ciontacha a chosaint. Bhí Seán ag teacht abhaile ó Albany lá agus cad a chonaic sé ar thaobh an bhothair ach crann brea giúise tuairim is cúig throig ar aoirde. Stad sé láithreach mar bhí gá aige lena leithéid. Ar amharaí an tsaoil bhí sluasaid aige sa trucail agus ba ghearr an mhoill air, clais a thocailt timpeall an chrainn. Fé dheire le hiomad cneadaíola thóg sé an crann aníos as an bpoll. Bhí sé ar tí an crann a chur isteach san trucail nuair a chuala sé, ” Fan mar a bhfuil agat— cad tá agat á dhéanamh annsan.”

State Trooper a bhí ann. D’iompaigh Seán ar an oifigeach agus dúirt go humhal, “A dhuine uasail, chuireas an crann seo, tá cúig bliana ó shoin, taobh amuigh de dhoras mo thighe. Bhí sé ag éirí ro-ard agus in ionad é a chaitheamh sa teine, cheapas gur chóir dom é a athchur fén dtuath.” “Nách bhfuil cead agam é sin a dhéamamh?” ” Diabhal dul air” arsan póilín. “Is leis an Stáit an talamh seo agus níl cead ag éinne bheith ag tochailt ann. ” ” Cuir do chrann ar ais sa trucail agus tóg leat abhaile é.” ” Má fheicim-se sa cheanntar seo arís thú, beidh daor ort.” Rinne Seán rud air agus bhuail se chun bothair. Thug sé a aghaidh ó dheas agus crann brea giúise ag treabhadh na gaoithe taobh thiar de.

Le Barra Ó Donnabháin

NÓTA:  Scríobh Barra Ó Donnabháin breis is 300 alt dhon “Irish Echo” agus roghnaigh sé fhéin 32 dhíobh dhon leabhar “Súil Siar”.  Bhí an leabhar sin aistrithe is curtha in eagar ag a chairde, Hilary Mhic Shuibhne agus Eibhlín Zurell.  Má’s maith leat tuilleadh scéalta ó Bharra a léamh (Le haistriúcháin Béarla chomh maith), tá “Súil Siar” le fáil inár SIOPA anseo.


NOTE: Barra Ó Donnabháin authored over 300 articles for the “Irish Echo” and he himself selected 32 of them for publication in the book “Súil Siar”.  That book was edited and translated by his friends Hilary Mhic Shuibhne and Eibhlín Zurell.  If you’d like to read more stories by Barra (with English translations as well), “Súil Siar” is available in our SHOP here.

 

Daltaí na Gaeilge