Aimsir Chaite – Briathra Rialta
Past Tense – Regular Verbs
Réimniú
Conjugation
Samplaí
Examples
A 2 Dathraigh Uaitéar a phlean. Uaitéar changed his plan.

Ar athraigh…? Níor athraigh… Nár athraigh…?
B 1 Bhuail Beatha an madra dána. Beatha struck the bad dog.

Ar bhuail…? Níor bhuail… Nár bhuail…?
C 2 Chodail Greag i gcró na gcearc. Greag slept in the henhouse.

Ar chodail…? Níor chodail… Nár chodail…?
D 2 Dhúisigh Treasa go moch ar maidin. Treasa awoke early in the morning.

Ar dhúisigh…? Níor dhúisigh… Nár dhúisigh…?
E 2 D’éirigh Caoimhín leis an ngrian, mar is gnách. Caoimhín arose at sunrise, as usual.

Ar éirigh…?… Níor éirigh… Nár éirigh…?
F 1 D’fhág Crios an naíonán sa siopa. Crios left the infant in the shop.

Ar fhág…? Níor fhág… Nár fhág…?
G 1 Ghlan Máirín a coinsias. Máirín cleared (cleaned) her conscience.

Ar ghlan…?. Níor ghlan… Nár ghlan…?
I 2 D’inis Liam bréaga dúinn. Liam told us lies.

Ar inis…?… Níor inis…..? Nár inis…?
L 2 Labhair Muiris leis an bhfear marbh. Muiris spoke to the dead man.

Ar labhair…? Níor labhair… Nár labhair…?
M 2 Mharaigh Ethel í fhéin leis an ól. Ethel killed (destroyed) herself with drink.

Ar mharaigh …? Níor mharaigh … Nár mharaigh …?
N 1 Nigh Seosamh a choróin ríoga. Seosamh washed his royal crown.

Ar nigh …? Níor nigh … Nár nigh …?
O 1 D’ól Éamonn a phionta go sciobtha. Éamonn drank his pint quickly.

Ar ól …? Níor ól … Nár ól …?
P 1 Phós Bairbe go hóg. Bairbe married young.

Ar phós…? Níor phós… Nár phós…?
R 1 Rith Sóisear ar nós na gaoithe. Sóisear ran like the wind.

Ar rith …? Níor rith … Nár rith …?
S1 1 Sheas an ghruaig ar cheann Thomáis. Thomas’ hair stood on end.

Ar sheas…? Níor sheas … Nár sheas …?
S2 1 Shroich Mollaí aois áirithe. Mollaí reached a certain age.

Ar shroich …? Níor shroich … Nár shroich …?
S3 2 Smaoinigh Pádraig tamaillín faoi. Pádraig thought about it for a while.

Ar smaoinigh…? Níor smaoinigh… Nár smaoinigh …?
T 1 Thaispeáin an buachaill a ghliomach d’Eibhlín. The boy showed his lobster to Eibhlín.

Ar thaispeáin …? Níor thaispeáin … Nár thaispeáin …?
U 2 D’Ullmhaigh Pádraigín deoch nimhiúl. Pádraigín prepared a poisonous drink.

Ar ullmhaigh …? Níor ullmhaigh … Nár ullmhaigh …?
Daltaí na Gaeilge