Picnic Dhaltaí na Gaeilge 2013

by Jun 29, 2013News0 comments

Taitníonn le Daltaí na Gaeilge uair sa bhliain an cabhair a thugann mórán saorálaí a chuiteamh. Tagaimid le chéile ag Monmouth Park Racetrack ar an gCladach Jersey le haghaidh picnice agus spraoi lenár dteaghlaigh. Bíonn fáilte roimh ‘chuile dhuine agus is iomaí an saorálaí a fhreastalaíonn lena theaghlach chun an spraoi a roinnt. Tá orainn buíochas mór a ghabhal le Rath de Houst. Téann sí chuig an raon rásaí go dea-mhoch ar maidin agus cuireann sí gach rud ina shuí ar boird agus cuireann sí an uile milseog bhlasta le fáil.

Once a year Daltaí na Gaeilge likes to acknowledge the help that is given by its many volunteers. We meet at Monmouth Park Racetrack on the Jersey Shore for a picnic and fun with our families. All are welcome and many of the volunteers bring their families to share in the fun. A special thank you goes out to Rath de Houst. She gets to the racetrack bright and early and sets up all the tables and supplies all the delicious desserts that are available.

Go raibh míle míle maith agatsa a Rath.

Picnic Dhaltaí na Gaeilge 2013
Picnic Dhaltaí na Gaeilge 2013

Siúd ar súil iad!

And they’re off!

Oró a Choncobhair, ar bhuamar?

Hey Connor, did we win?

Picnic Dhaltaí na Gaeilge 2013
Picnic Dhaltaí na Gaeilge 2013
Tá mise ag insint duitse gur Daltaí an capall a bhuafaidh an rás seo.

I’m telling you Daltaí is going to be the horse that wins in this race.

CGL mar sin nach raibh an ceart agam. 


OK So I was wrong.

Picnic Dhaltaí na Gaeilge 2013
Daltaí na Gaeilge