Cnuasaithe ag Donncha ÓBroin; An Dámhscoil Nua (Compiled by Donncha ÓBroin; The New Bardic School)

E | F

E

Chomh héadrom le cleite As light as a feather
éadrom=light, cleite=feather
Chomh héadrom le sop As light as a straw
éadrom=light, sop=wisp of straw
Chomh héadrom le lon ar sceach As light as a blackbird on a thornbush
éadrom=light, lon=bird/blackbird, sceach=thornbush/bramble
Chomh éagánta le cearc As stupid as a hen
éagánta=stupid/silly, cearc=hen
Chomh héasca le meannán As agile/”easy” as a kid (young goat)
éadrom=agile/light, meannán=kid

Return to top

F

Chomh fada le Domhnach fliuch As long as a wet Sunday
fada=long, Domhnach=Sunday
Chomh fada le mo lámh As long as my arm
fada=long lámh=hand
Chomh fadálach le meánlae mall As tedious as a slow midday
fadálach=tedious, meánlae=midday, mall=slow/late
Chomh fairsing le féar As plentiful as grass
fairsing=plentiful, féar=grass
Chomh fairsing le gaineamh an trá As plentiful as the sand of the beach
fairsing=plentiful, gaineamh=sand, trá=beach
Chomh fairsing le móin As plentiful as turf
fairsing=plentiful, móin=turf
Chomh fairsing le míoltóga san fhómhair As numerous/plentiful as midges in the Autumn
fairsing=plentiful, míoltóga=midges, fómhar=autumn
Chomh faiteach le coinín As timid as a rabbit
faiteach=timid, coinín=rabbit
Chomh falsa le hasal As lazy as a donkey
falsa=lazy, asal=ass/donkey
Chomh fealltach le Sasanach As treacherous as an Englishman
fealltach=treacherous, Sasanach=English person
Chomh fiáin le fia na mbeann As wild/untamed as the deer of the mountains
fiáin=wild/untamed, fia=deer, beann=maountain/peak
Chomh fíor leis an tSoiscéal As true as the Gospel
fíor=true, soiscéal=Gospel
Chomh foighneach le cat As patient as a cat
foighneach=patient, cat=cat
Chomh foighneach le Iób As patient as Job
foighneach=patient, Iób=Job
Chomh folamh le sac As empty as a sack
folamh=empty, sac=sack
Chomh folláin le breac As healthy as a trout
folláin=healthy, breac=trout
Chomh frithir le driseog As abrasive (of personality) as a thorn-bush
frithir=tearing, driseog=thorn-bush
Chomh fuar le sioc As cold as frost
fuar=cold, sioc=frost
Chomh fuar leis an éag As cold as death (deadly cold)
fuar=cold, éag=death
Chomh fuar leis an mbás As cold as death
fuar=cold, bás=death

Return to top