Téann an saol thart mar a bheadh eiteoga air,
agus cuireann gach aon Nollaig bliain eile ar do ghualainn.
Life goes by as if it had wings,
and every Christmas puts another year on your shoulder.

Lá Nollag go péacach is Lá Fhéile Stiofáin ag iarraidh déirce.
A showy Christmas Day and begging on the Feast of St Stephan.

Bia is deoch i gcomhair na Nollag; éadach nua i gcomhair na Cásca.
Food and drink for Christmas; new clothes for Easter.

Seacht seachtaine ramhra ó Shamhain go Nollaig.
Seven full / long weeks from Sahmain until Christmas.

Putóga dubha na bliana, ó Nollaig go Lá Fhéile Bríde.
The darkest part of the year, from Christmas until the Feast of St. Bridgit.

Ráithe ó Nollaig go Féile Phádraig.
Three months from Christmas until the Feast of St. Patrick.

Nollaig ghlas, reilig mhéith.
A green Christmas, a fat graveyard.

Samhradh gach síon go Nollaig.
Each summer stormy weather until Christmas.

Nollaig ghrianmhar a dhéanann reilig bhiamhar.
A sunny Christmas makes an abundant graveyard.

Is úr iad broibh go Nollaig.
The dead season really begins at Christmas.

Ráithe ó Fhéile Mhichíl go Nollaig.
Three months from the Feast of St. Michael until Christmas.

Tuar maith don athbhliain na píobairí teallaigh a chloisteáil Lá Nollag.
It is a good omen to hear a cricket on Christmas Day.

An Nollaig in aghaidh na ráithe.
Christmas for three months.

Is maith an bhliain a dtig Nollaig i dhús gealaí.
The year is good when Christmas comes during the first phase of the moon.

Aifreann na Gine, Aifreann agus fiche.
Midnight Mass (on Christmas Eve), Mass and twenty.

I ndiaidh na Nollag tagann an Carghas.
After Christmas comes Lent.

If Christmas falls on:

Sunday
 • Warm Winter
 • Hot Dry Summer
Monday
 • Foggy Winter
 • Windy Summer
Tuesday
 • Cold, Snowy Winter
 • Wet Summer
Wednesday
 • Hard Winter
 • Very Good Summer
Thursday
 • Soft Winter
 • Very Good Summer
Friday
 • Moderate Winter
 • Moderate Fall
Saturday
 • Windy, Snowy Winter
 • Good Summer

Má thitfeadh Nollaig:

Dé Domhnaigh
 • geimhreadh te
 • samhradh te tirim
Dé Luain
 • geimhreadh ceomhar
 • samhradh gaofar
Dé Máirt
 • geimhreadh fuar sneachtúil
 • samhradh fluich
Dé Céadaoin
 • geimhreadh crúa
 • samhradh an-mhaith
Déardaoin
 • geimhreadh bog
 • samhradh an-mhaith
Dé hAoine
 • geimhreadh measartha
 • fómhar measartha
Dé Sathairn
 • geimhreadh gaofar sneachtúil
 • samhradh maith
Daltaí na Gaeilge