Pleasantries

Click on the Irish phrase to HEAR the phrase pronounced by a native speaker.

Ma’s é do thoil é.
Please.
Le do thoil.
Please.
Go raibh maith agat.
Thank you.
Tá fáilte romhat.
You’re welcome.
Ná habair é.
Don’t mention it.
Dia linn.
God bless you. (After a sneeze)
Buíochas le Dia.
Thank God.
Gabh mo leithscéal.
Excuse me.
Cén fáth?
Why?
B’fhéidir.
Maybe.
Bí ciúin.
Be quiet.
Is dóigh liom.
I suppose.
Is cuma liom.
I don’t care.
Maith go leor.
Good enough / O.K.
Go n’éirí an t-ádh leat.
Good luck!