Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ

by Nov 14, 2014News0 comments

Thug 2014 muid ar ais do Appel Farm in Elmer, NJ. B’in é ár gcúrsa deireanach sa bhliain. Bhí an aimsir go hiontach, ar an dea-uair – giota beag fuar ach an-deireadh seachtaine a bhí againn. An bhfuil d’ainm ar ár liosta poist? Caith nóiméad agus cuir d’ainm isteach. Sin an bealach gur féidir leat coinneáil comhaimseartha leis ár gcuid eachtraí go léir.

2014 saw us back at Appel Farm in Elmer, NJ. This was our last event of the year. Thankfully, the weather was great – a little cold but a great weekend. Have you joined our mailing list yet? Take a moment and join. That way you can be kept up to date on all our future events.

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
An a luaithe maidin Dé Sathairn léim ‘chuile dhuine go díreach isteach sna ranganna. Oibríonn na múinteoirí agus na mic léinn go dian i rith na deireadh seachtainí chun a gcuid Ghaeilge a bhisiú.

First thing Saturday morning everyone jumped right into the classes. Both teachers and students work very hard during the weekends to increase their knowledge of Gaeilge.

Céard é an nath? Is é an ceannaí moch a dhéanann an margadh – nó arbh é an Fáinne?

How does it go? The early bird gets the worm – or was it the Fáinne?

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Ba léacht sármhaith é ónár scoláire Fulbright. Fuar muid cúrsa gearr ar an iománaíocht.

It was an excellent lecture from our Fulbright scholar. We got a crash course on hurling.

Tá sé thar barr ‘chuile mhic léinn a fheiceáil ag tabhairt cabhrach a chéile, idir tosaitheoirí agus scoláirí atá oilte go maith. Tá muid go léir anseo chun ár n-eolas a bhisiú. Is é an cuspóir ná deireadh seachtaine a bheith againne agus ‘chuile dhuine a ina Ghaeilgeoir.

It’s great to see the students all helping each other, from beginners to advanced students. We’re all here to further our knowledge. The goal is to have a weekend of all Irish speakers.

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Taitníonn an clár “duine ar dhuine” go mór linn agus bíonn sé againn ag gach deireadh seachtaine. Tugann sé seans do na mic léinn brath ar na Gaeilgeoirí líofa agus freagraí a fháil faoi cheisteanna a choinneofá siar go hiondúil.

The “one-on-one” program that we run every weekend is always popular. It gives the students a chance to lean on the advanced speakers and get answers to those questions that you might normally hold back.

Seo sampla ónár mBál Bréagéadaigh. Bainigí sult as!

A sampling from our Fancy Dress Ball. Enjoy!

Na buaiteoirí.

The winners

🏆

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ
Mrs. Brown’s Boys

Winnie agus Mrs. Brown

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ

Rang Phóilín

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ

Rang Hilary

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ

Rang

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ

Rang Phóil

Deireadh Seachtaine Nov 2014 Elmer NJ